KOMUNIKACE

Kurz na míru

Základní info

Naše osobnost a její vliv na úroveň komunikace a komunikační ovzduší, které kolem sebe vytváříme. /sebevědomí, zvládání emocí, empatie,..../
Kdo jsou " ti druzí" a jak se podílejí na našem úspěchu či neúspěchu v komunikaci ?
Sebereflexe - možnosti změny, budování a posilování předností každé osobnosti
Osobnostní komunikační typy a způsob komunikace s nimi.
Svízelné komunikační typy a strategie jejich zvládání
Tři nejznámější konfliktní typy lidí a způsoby zvládání náročného kontaktu s nimi.
Vztahy důvěry - jak je vytváříme i boříme.
Dovednosti, které potřebujeme zvládnout, abychom s druhými dobře vycházeli, předcházeli nedorozuměním, nedráždili své kolegy komunikační neobratností a nevytvářeli tak napjatou atmosféru:
Která "umění" se potřebujeme naučit ?
UMĚNÍ PTÁT SE
Umění otevřených otázek.
UMĚNÍ NASLOUCHAT
Parafrázování komentářů svých partnerů, kladení otázek upřesňujících pochopení smyslu,
Povzbuzování hovořících, sledování neverbálních projevů.
Potřebujeme se naučit rozeznávat a odbourávat bariéry a zlozvyky při naslouchání i sdělování.
UMĚNÍ KONSTRUKTIVNÍ KRITIKY
Jak kritizovat popisným, neobviňujícím způsobem. Kritiku doprovázet přiměřeným a zaslouženým uznáním. Ovládnout prakticky sedm zásad efektivního kritizování.
UMĚNÍ UZNAT - POCHVÁLIT
Jak lidem říkat věcně, přesně a konkrétně, co se jim podařilo a co z toho plyne pro vás, pro společenství, pro ně.
UMĚNÍ STAVĚT NA NÁPADECH DRUHÝCH LIDÍ
Jak se odvolávat na předchozí nápady svých partnerů, raději než prosazovat své vlastní. Povzbuzovat k nápadům, řešení hledat na základě uspokojení potřeb všech zainteresovaných.
UMĚNÍ PŘEDÁVAT INSTRUKCE
Své partnery žádejte, aby vám opakovali a shrnovali vaše vlastní instrukce. Obě strany si tím zajistí, že je správně chápou.
UMĚNÍ ASERTIVITY
Jak své názory a pocity vyjadřujte objektivně, neútočně. / dospěle - vyzrále /. Asertivní práva a jejich nedogmatické využívání.
UMĚNÍ ZVLÁDAT KONFLIKTY
Jak se neučit objevovat a chápat skryté potřeby obou stran, které jsou v konfliktu. Nalézat společná řešení / strategii/, která uspokojí potřeby obou stran. Směřovat k dohodám - vyhrajeme oba.
Typy konfliktů, styly řešení konfliktů.
UMĚNÍ VYDÁVAT NEVERBÁLNÍ SIGNÁLY
Jak využít schopností svého těla k tomu,abychom dokázali sdělit uznání, pozornost a pozitivní citový vztah svou bezprostředností, uvolněností i aktivitou.
UMĚNÍ POZITIVNÍCH FORMULACÍ SDĚLENÍ
Abychom mohli pozitivně formulovat sdělení, potřebujeme zvládat umění pěti zlatých pravidel pozitivního přístupu :
Být profesionál
Být vizionář
Být v kondici
Být spravedlivý
Být týmově zaměřen
VYJEDNÁVACÍ DOVEDNOSTI
Přátelští a nepřátelští vyjednavači
Efektivní argumentace
Rozhovor a jeho postup a zásady
Vliv neverbálních projevů - projevy sympatií a důvěry
Dohody typu výhra/výhra

KOMUNIKACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.