KOMUNIKACE A ASERTIVITA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1106492

Popis kurzu na míru KOMUNIKACE A ASERTIVITA

CÍLE MODULU:

Získáte nejnovější poznatky a zdokonalíte své doved-nosti z oblasti komunikace. Naučíte se efektivně komunikovat s partnery a zvýšíte efektivitu svého jednání. Za využitím asertivního jednání dosáhnete většího respektu u svých kolegů a partnerů.     

HLAVNÍ TÉMATA:

§                podstata komunikace - sdělování

§                verbální komunikace, výběr účelných slov, metody kladení otázek, aktivní naslouchání

§                neverbální komunikace, uplatnění mluvy těla, zrcadlení, postojová ozvěna

§                jak efektivně komunikovat s lidmi, běžné a obtížné situace a jejich zvládání

§                specifika komunikace osobní a telefonické

§                komunikace s nadřízenými, podřízenými a se skupinou

§                vybrané asertivní techniky a jejich praktické využití v komunikaci s partnery

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: verbální komunikace, slova, kladení otázek, aktivní naslouchání, neverbální komunikace, řeč těla, zrcadlení, postojová ozvěna, telefonická komunikace, asertivita, asertivní techniky