JAK PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM NA PRACOVIŠTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    92832

Popis kurzu na míru JAK PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM NA PRACOVIŠTI

Tento vzdělávací program je zejména zaměřen obecně na problematiku vzniku konfliktů v mezilidských vztazích v důsledku neefektivní komunikace. Dále nabízí strategie a metody pro úspěšné řešení konfliktních situací. Velká část programu je zaměřena na psychologickou problematiku vztahů podřízených a nadřízených pracovníků.