Firemní kultura

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    467878

Popis kurzu na míru Firemní kultura

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky, personalisty, asistentky

Efekty:
*pochopit důležitost firemní kultury pro úspěch celé společnosti
*rozumět pojmu loajalita a znát její cenu v podnikové kultuře
*vědět, jak mohu vzbuzovat loajalitu u svých spolupracovníků
*umět pracovat s nástroji podporující rozvoj firemní kultury
*motivovat k aktivní účasti na pozitivních změnách ve firemní kultuře a k budování pocitu sounáležitosti

Obsah:
*firemní kultura - pojem, parametry, formování, udržování
*vymezení pojmu loajalita a sounáležitost s organizací jako prostředku ke zvyšování výkonu organizace
*loajalita a sounáležitost jako podnikový potenciál a jak lze využít
*nástroje pro budování loajality a sounáležitosti
*místo a role mezilidských vztahů v organizaci
*vnitrofiremní komunikace jako předpoklad úspěšného budování loajality
*jasná deklarace strategie, cílů a jejich sdílení všemi zaměstnanci - cíl nebo iluze
*budování loajality v krizovém období - problémy a změny
*aktivita organizace, plánování organizačních změn - jak docílit co nejvyšší úrovně identifikace zaměstnanců se změnami
*vztah spokojenosti a loajality
*role personalistů při budování loajality a sounáležitosti