Firemní kultura

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky, personalisty, asistentky

Efekty:
*pochopit důležitost firemní kultury pro úspěch celé společnosti
*rozumět pojmu loajalita a znát její cenu v podnikové kultuře
*vědět, jak mohu vzbuzovat loajalitu u svých spolupracovníků
*umět pracovat s nástroji podporující rozvoj firemní kultury
*motivovat k aktivní účasti na pozitivních změnách ve firemní kultuře a k budování pocitu sounáležitosti

Obsah:
*firemní kultura - pojem, parametry, formování, udržování
*vymezení pojmu loajalita a sounáležitost s organizací jako prostředku ke zvyšování výkonu organizace
*loajalita a sounáležitost jako podnikový potenciál a jak lze využít
*nástroje pro budování loajality a sounáležitosti
*místo a role mezilidských vztahů v organizaci
*vnitrofiremní komunikace jako předpoklad úspěšného budování loajality
*jasná deklarace strategie, cílů a jejich sdílení všemi zaměstnanci - cíl nebo iluze
*budování loajality v krizovém období - problémy a změny
*aktivita organizace, plánování organizačních změn - jak docílit co nejvyšší úrovně identifikace zaměstnanců se změnami
*vztah spokojenosti a loajality
*role personalistů při budování loajality a sounáležitosti

Firemní kultura

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.