MOTIVACE, MOTIVAČNÍ A HODNOTÍCÍ ROZHOVOR

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  seminář
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  644636
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Moravskoslezský kraj
 • Adresa:
  KONFUCIUS s.r.o., budova AROWS, 1. patro (ul. Průběžná 2, Ostrava-Poruba)
 • Termín

 • Od – do:
  8:00 - 15:00
 • Cena *

 • Cena:
  5995 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu MOTIVACE, MOTIVAČNÍ A HODNOTÍCÍ ROZHOVOR

Motivace je nejdůležitějším prvkem zvýšení zájmu o určitou činnost. Je řada prostředků, kterými můžeme záměrně působit na zvýšení výkonů jednotlivce nebo skupiny a vyprovokovat zájem. To jsou otázky, na které budeme hledat v tomto dvoudenním semináři.

Možná situace z praxe :

Ve firmě se díky novým možnostem podařilo zprovoznit nové, modernější pracoviště. Pro stávající pracovníky to znamená lepší práci a možnost zvýšení příjmu zhruba o třetinu. Na druhou stranu tato situace přinesla potřebu dalšího vzdělávání a odborného růstu. Tato skutečnost je spojena s měsíčním školením mimo podnik a následnými večerními kurzy pro pracovníky. O tuto možnost projevil zájem jen jeden člověk. Přijmout nové pracovníky, kteří nepracují ve firmě, by bylo velmi riskantní a finančně náročné. Aby mohlo být pracoviště uvedeno do provozu, musel vedoucí přemluvit ještě alespoň další dva stávající pracovníky. To se nakonec podařilo. Zůstala otázka, proč byl o zavedení pracoviště, a tím i o větší výdělek, tak malý zájem?

Očekávaný přínos :

Účastníci tohoto semináře více přemýšlejí nad motivací pracovníků, které vedou, umí reagovat na změny v jejich motivaci, uvědomují si a dokáží použít možnosti nemzdové formy motivace.

Firma získá vedoucí pracovníky, kteří vystupují jako osobnosti a umí motivovat ostatní k lepším výkonům, tím je dosaženo větší stability pracovního kolektivu a firma nepřichází o kvalitní pracovníky.

V tomto semináři se budeme zabývat těmito tématy:
 • Motivace a stimulace :

  • Teorie motivace (Maslow, Herzberg, McGregor)

  • Chyby nadřízených

  • Analýza „Oni a my“

 • Jak motivovat k výkonu :

  • Pracovníci s různou mírou motivace a jejich zapojení do úkolu

  • Hodnocení výkonu

 • Rozhodující faktory motivace

 • Rozbor, porovnání a využití pro praxi různých teorií motivace : A.Maslow, C. Alderfer, F.Herzberg

 • Možnosti nemzdových forem motivace

 • Rozvoj lidí jako prostředek motivace

 • Test vlastní motivace a jeho zhodnocení

 • Základní potřeby jednotlivce

 • Novost situace, předmětu nebo činnosti

 • Činnost a uspokojení z ní

 • Úspěch v činnosti

 • Míra a poměr úspěchu a neúspěchu

 • Sociální momenty

 • Souvislost nového s předchozími zkušenostmi a zájmy

 • Rušivé momenty motivace

 • Motivační prvky hodnotícího pohovoru s podřízeným

Komu je seminář určen:
 • Pro vrcholový, vyšší, střední i nižší management

 • Nákupčím a obchodním zástupcům

 • Vedoucím zaměstnancům, vedoucím výroby, koordinátorům týmů a  mistrům

Reálný cíl absolventa:
 • Dojde ke zvýšení sebevědomí

 • Dojde ke změně na pozitivní myšlení

 • Dosáhne kreativní přístup k řešení situací

 • Zlepší si orientaci na výsledky

 • Dosáhneme loajality ke společnosti a k produktu

 • Uvědomí si rozdíly mezi motivací a stimulací

 • Naučí se analyzovat situaci a určit vnitřní motivaci svých podřízených

 • Dokáže v týmu ukázat, jak podpořit výkonnost a rozvoj dovedností podřízených