studium MBA

kurz

Základní info

Co získáte studiem MBA

 • kvalifikační standard špičkových manažerů
 • studium spojuje teorii s praxí
 • světově uznávaný manažerský titul
 • hodnota pro firmu, kterou reprezentujete
 • kontakty s top manažery z mnoha oborů

Proč studovat MBA na VUT

 • prestižní česká univerzita (ve světovém TOP žebříčku)
 • titul MBA od vysoce ceněné britské univerzity
 • víkendové studium 1-2x za měsíc
 • zážitková pedagogika! Novinky, které nás odlišují!
 • lektoři: špičkoví manažeři z praxe a profesoři univerzit

Studium

Neslibujeme Vám procházku růžovou zahradou. Co Vám však můžeme slíbit je záruka kvality studia na jedné z nejprestižnějších univerzit v České republice. Je totiž důležité, kde titul MBA získáte! Nejprve si zkuste říci, co od studia očekáváte, poté si udělejte svoje vlastní srovnání mezi poskytovateli MBA studia v ČR. Návodem Vám může být následující výčet. Každému bodu můžete přiřadit určitý koeficient důležitosti (co je PRO VÁS více či méně důležité):

 • Spokojenost studentů – reference od absolventů a známých, jaký systém zpětné vazby škola má, jak s reakcemi od studentů pracuje, jaký dopad na připomínky studentů má na zvyšování úrovně ?
 • Prestiž školy – jedná se kamennou prestižní českou či zahraniční univerzitu, státní či soukromou instituci, s ověřenou akreditací, je členem CAMBAS, nabízí škola možnost dalšího zapojení firmy manažera (propojení s průmyslem, využívání poznatků školy a jejich zavádění do průmyslu), jak dlouho škola poskytuje MBA studium ? Kolik absolventů má za sebou ?
 • Partnerská univerzita a její prestiž – stát, postavení ve světových žebříčcích, postavení na domácí scéně – kvalita výuky, zaměstnanost absolventů, akreditace, forma spolupráce s daným českým partnerem ?
 • Hodnocení lektorů a studia – jaký systém hodnocení lektorů a dokumentace škola má, má vytvořen tzv. Student Staff Committee s mluvčím skupiny (třídy) ?
 • Poskytované služby v rámci dané platby – kromě základní (výuky) se jedná o zajištění stravování, ubytování, přístupu do (fyzické i elektronické) knihovny, parkování, bankomatu, sportovního využití (platí zejm. pro dojíždějící na víkend), úroveň areálu školy (poloha, dostupnost, okolí) atd ?
 • S kým a jak škola spolupracuje na výuce - jiné univerzity, top manažeři z práce, vydavatelství, profesionální vzdělávací instituce ?
 • Cena za studium – s možností rozložení splátek, možnost slev, možnost dalších finančních výhod (jako student univerzity se na Vás mohou vztahovat další možnosti, slevy, služby apod). Nesrovnávejte pouze cenu s cenou, zjistěte si, co vše cena zahrnuje, jaké služby a servis se za cenou schovávají ?
 • Rozvrh – časové schéma výuky – vyhovuje Vám více denní či víkendová forma
 • Skladba předmětů – modulů – porovnejte si zejména s Vaším očekáváním a Vašimi znalostmi a zkušeností ?
 • Jazyková náročnost – spolu s možností prací v cizím jazyce, zahraniční lektoři
 • Forma výuky – odpovídá forma současným vysokým požadavkům manažerů, je zajištěna i forma s využitím zážitkové pedagogiky, jsou využívány manažerské počítačové simulce, je zajištěna WIFI (možnost bezdrátového napojení na internet) v učebně ?
 • Skladba a počet studentů – kolik studentů je maximálně ve třídě, jak se vybírají, jaké jsou podmínky přijetí, jak je zajištěna mnohooborovost a multidisciplinarita, mezinárodnost ?
 • Podmínky při výuce / technické zázemí – jakou budete mít třídu, jaká technika a prostředí je ve škole, je zajištěna atraktivnost i během přestávek, např. zápůjčky knih, odborných a cizojazyčných časopisů, jsou studenti motivováni ?
 • Systém přenosu informací – je zajištěno fungování intranetu, jsou k dispozici elektronické verze dokumentů, jsou studenti upozorňováni na novinky, má škola pravidelný systém informování studentů o výuce, jak a s kým komunikuje student během studia (lektoři a organizační tým studia) ?
 • Systém výstupů od studentů – písemných prací, zkoušek – jsou práce zaměřené na Vaši firmu, je systém prací či zkoušek pro Vás optimální, jaké je hodnocení těchto výstupů, bodování, systém kreditů ?
 • Lokace školy a řada dalších kriterií, jež jsou pro Vás důležitá.

PŘEJEME VÁM MNOHO ZDARU při porovnávání. Věříme, že po ověření údajů si určitě vyberete naši univerzitu. Buďte srdečně vítáni na Vysokém učení technickém v Brně !

studium MBA

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
148 300 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.