Magisterské studium BUSINESS ADMINISTRATION

kurz

Základní info

Primárním cílem programu Business Administration je připravovat absolventy pro uplatnění v prostředí byznysu. Program je určen pro středoškolsky vzdělané zájemce, kteří chtějí rozšířit své znalosti s perspektivou získání akademického vzdělání, které však nebude odtrženo od reálného světa. Pro studenty s dominantním zájmem o obchod a management nebo vysoce specializované oblasti nabízí universita program, který jim umožní získat potřebné znalosti i dovednosti. Pedagogové fakulty jsou nejen akademicky vzdělaní, ale mají také praktické zkušenosti, a tak mohou být studentům nápomocni při aplikování nabytých vědomostí v reálném prostředí současného světa obchodu.

 

Cílem magisterského studia je umožnit studentovi pokračovat ve studiu a získat další kvalifikaci a specializaci v oblasti obchodu. Kromě studijního základu absolvuje student příslušný počet volitelných předmětů. Významným rysem tohoto studia je zpracování a obhájení diplomové práce prezentující výsledky studentova vlastního původního výzkumu. Východiskem tohoto programu je, že student chce svědomitě pokračovat ve svém studiu a že získal další podnikatelské zkušenosti.

 

 

Studium je organizováno distanční formou a jedná se o tzv. řízené samostudium. Student dostává jednotlivé studijní lekce a průběžně odpovídá na kontrolní otázky. Každý studijní blok je zakončen písemnou zkouškou v sídle školy. Konzultace se sjednávají individuálně podle potřeby dohodnutou formou (osobní, telefonické, e-mailem). V průběhu studia student absolvuje vybrané oborové semináře a diplomový seminář jako přípravu pro vypracování diplomové nebo obecně vědecké práce. Na závěr studia student pod vedením přiděleného konzultanta vypracovává diplomovou práci podle zvoleného tématu, schváleného vedením university. Obhajoba práce se koná před min. tříčlennou komisí a je spojena s ústními zkouškami ze všeobecného studia a zvolené specializace.


Doba studia se liší od jedince k jedinci. Závisí na předchozích poznatcích a životních zkušenostech studenta a na úsilí, které věnuje studiu. Požaduje se, aby za rok student absolvoval minimálně tři studijní lekce.

Studium MBA programu může zahájit absolvent min. bakalářského vysokoškolského vzdělání

Povinné obory:

 

Finanční management - analýza finanční politiky firmy, kapitálového rozpočtu, úvěrové politiky, rozložení podnikového kapitálu, finanční prognózy

Marketingový management - teoretické cíle marketingového managementu, praktické koncepce pro výrobce, příklady prodeje v zahraničí

Management lidských zdrojů - efektivní využití lidských vlastností v kombinaci s kapitálem a přírodními zdroji za účelem dosažení cílů firmy, analýza chování pracovní síly, personální funkce ve světle právních, hospodářských, technologických a sociálních změn

Obchodní strategie a politika - optimální řešení typických firemních problémů


Volitelné obory

shodné s DBA programem


Magisterské studium BUSINESS ADMINISTRATION

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
90 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.