Zvládáme geografické informační systémy s QGIS I

kurz

Základní info

Geografické informační systémy (GIS) umožňují práci s údaji, jež se týkají různých geografických objektů. Pavel Durčák Vám přestaví bezplatnou aplikaci QGIS, která práci s daty GIS umožňuje. V první části praktického video kurzu zvládnete princip práce s geografickými údaji a osvojíte si práci s programem QGIS. Videoseminář, díky němuž si osvojíte geografické informační systémy a aplikaci QGIS!
Jaký je obsah videosemináře?
Videoseminář je rozdělen do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.
Úvod
Co jsou geografické informační systémy
Prostředí programu QGIS
Práce s vrstvami
Změna měřítka
Úprava vzhledu vrstev
Vkládání popisků
Nástroj Tvůrce mapy
Načtení vrstev z databáze
Vytvoření počítaného pole
Stylování liniových a bodových objektů
Geografické informační systémy (GIS) umožňují práci s údaji, jež se týkají různých geografických objektů. Pavel Durčák Vám přestaví bezplatnou aplikaci QGIS, která práci s daty GIS umožňuje. V první části praktického video kurzu zvládnete princip práce s geografickými údaji a osvojíte si práci s programem QGIS. Videoseminář, díky němuž si osvojíte geografické informační systémy a aplikaci QGIS!
Jaký je obsah videosemináře?
Videoseminář je rozdělen do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.
Úvod
Co jsou geografické informační systémy
Prostředí programu QGIS
Práce s vrstvami
Změna měřítka
Úprava vzhledu vrstev
Vkládání popisků
Nástroj Tvůrce mapy
Načtení vrstev z databáze
Vytvoření počítaného pole
Stylování liniových a bodových objektů

Zvládáme geografické informační systémy s QGIS I

Vybraný termín:

 Praha

Cena
499.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.