Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Základy marketingu

Základní info

Úvod
Marketingový přístup musí převládat v činnostech každé firmy. Zákazník má totiž na trhu stále silnější pozici a jen ten, kdo se orientuje v jeho potřebách a přáních, může dlouhodobě prosperovat. Potřebujete i Vy získat ucelenou orientaci v marketingu? Tento kurz Vám umožní získat a uplatňovat základní marketingové znalosti vedoucí k úspěšnému působení Vaší firmy na trhu.

Cíle
Vytvořit si povědomí o důležitosti marketingového řízení pro úspěšné působení firmy na trhu. Aplikovat nabyté marketingové znalosti do každodenní praxe. Rozlišit jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu. Být aktivním článkem marketingově řízené firmy.

Obsah
Podstata marketingového přístupu. Analytická činnost v marketingu. Marketingové cíle a strategie. Marketingový mix a jeho prvky (5P). Trendy současného marketingu.

Metodika
Interaktivní výklad s diskuzí, brainstorming, modelové situace, cvičení.

Určeno
Pracovníkům marketingu i ostatních útvarů organizace, kteří potřebují získat základní orientaci a ucelený přehled o oblasti marketingu. Všem, kteří si chtějí osvojit marketingový přístup k podnikání.

Základy marketingu

Vybraný termín:

30.3.2020 –  31.3.2020  Praha 2

Cena
7000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.