Úvod do marketingu a predaj produktu

kurz

Základní info

Dvojdenné školenie určené zamestnancom v rôznych funkciách, ktorí presadzujú, či plánujú presadzovať princípy marketingového manažmentu, prípadne tím, ktorí sa na podobnú funkciu pripravujú - manažéri všetkých úrovní, špecialisti marketingu a predaja, účastníci projektov zameraných na zákaznícke služby, analytici marketingu a predaja.

Cieľ školenia:

 

Počas tréningu účastníci získajú relevantné poznatky a zručnosti z oblasti marketingu všeobecne a ich zúžitkovanie vo svojej praxi. Tréning pomôže účastníkom sa efektívnejšie uplatniť vďaka poznaniu marketingových javov a efektívnou aplikáciou marketingu v organizácii priamo alebo nepriamo zlepšiť jej ekonomické výsledky.

Čo sa účastníci naučia? Účastníci tréningu sa oboznámia s podstatou marketingu a so základnými technikami analýzy marketingového prostredia, nákupného správania zákazníkov či spokojnosti zákazníkov. Naučia sa ako a kedy využívať nástroje marketingového mixu, odkiaľ získavať cenné marketingové informácie a využívať ich v procese marketingového plánovania a rozhodovania firmy.

 

Obsahová náplň:

1. deň

 • Najprv sa venujme marketingu, potom predaju
 • Niet úspešného predaju bez marketingovej stratégie
 • Tri základné marketingové stratégie v podnikateľských činnostiach
 • Riadenie marketingového mixu
 • Riadenie značky a riadenie trhov
 • Faktory prostredia
 • Ako vyzerá náš trh?
 • Kto nás podporuje, kto ohrozuje?
 • Čo zvýši našu výkonnosť?
 • Tajomstvo odlíšenia od konkurencie
 • Jedinečnosť ponuky a hodnota za peniaze
 • Základné analýzy pre zistenie poziciuningu a šancí rozvíjať biznis
 • Čo vlastne predávame? Analýza produktu - výrobok / služba / riešenie
 • Kto je vlastne náš kľúčový zákazník - model 6 trhov
 • Zákazníci - ich potreby, želania, predstavy a úžitok

2. deň

 • Správanie zákazníka podľa nákupných modulov - na čo reaguje?
 • Marketingová komunikácia - ako postaviť obsah komunikácie, aby sme boli presvedčiví
 • Komunikačný mix - SWOT analýza
 • Budovanie identity, imidžu a dobrej mienky o organizácii základ komunikačného posolstva produktu i značky
 • Vyberáme média pre marketingovú komunikáciu
 • Marketingový plán
 • Komunikačný plán
 • Advertisement Brief - zadanie pre agentúru
 • Robíme P. R.
 • Krízová komunikácia - marketingový pracovník vždy na hrane
 • Nezabúdajme na marketingový prieskum a výskum
 • CRM alebo získavanie si zákazníckej vernosti - starý zákazník je 5× lacnejší ako nový!


 

Úvod do marketingu a predaj produktu

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
10 755 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.