Online marketing (aneb bez online marketingu již dnes nic neprodáte) (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Workshop zaměřený na správné vystavění kreativní kampaně a strategické plánování marketingové komunikace v online prostředí.  

Zaměříme se na obsah, formu, nástroje i jednotlivé kanály. Naučíme se maximálně využívat potenciál digitálních médií. Zaměříme se na efektivitu, zásah a faktickou účinnost kampaně. Nejde nám o sbírání likes, nejde nám o počet shlédnutí. Jde nám o prodeje, obraty a zisky. Jde nám i o budování brandu! Vše, co použijeme, slova, fonty, barvy, interpunkci, fotografie, animaci, či hudbu, musíme použít s jasným vědomím dopadu na zákazníka a naše prodejní cíle.

Cíle kurzu

Cíle tohoto školení jsou:
 • Vystavění efektivní kreativní kampaně: Účastníci se naučí, jak správně navrhnout a vytvořit kreativní kampaň, která bude oslovovat cílovou skupinu a vést k požadovaným výsledkům. Budou se zaměřovat na strategické plánování a obsah kampaně.
 • Strategické plánování marketingové komunikace v online prostředí: Účastníci budou schopni plánovat a provádět strategickou marketingovou komunikaci v digitálním prostředí. Naučí se vhodně využívat online kanály a nástroje pro dosažení stanovených cílů.
 • Zaměření na efektivitu a faktickou účinnost kampaně: Účastníci se naučí hodnotit efektivitu svých kampaní na základě faktických výsledků, nikoliv pouze na základě povrchních metrik, jako jsou počet likes nebo shlédnutí. Důraz bude kladen na prodeje, obraty a zisky.
 • Budování brandu: Účastníci pochopí význam budování značky a toho, jak lze prostřednictvím kreativních kampaní posilovat identitu a hodnoty značky.
 • Tvorba a komunikace kreativního obsahu: Účastníci se naučí pravidla tvorby kreativního obsahu pro online prostředí a jak efektivně komunikovat s cílovou skupinou.
 • Používání nástrojů a kanálů digitálního marketingu: Účastníci získají hlubší povědomí o různých nástrojích a kanálech digitálního marketingu a naučí se, jak je správně využít pro dosažení stanovených cílů kampaně.
 • Praktická kreativní práce pod vedením profesionála: Účastníci budou mít možnost pracovat pod vedením zkušeného lektora, Petry Hofrichterové, a získat praktické zkušenosti a know-how získané z více než 25 let praxe v oblasti marketingové komunikace.
 • Podpora od zkušeného lektora a kolegů: Účastníci se budou moci ptát na rady a konzultovat své myšlenky s lektorem a také se budou moci inspirovat a sdílet zkušenosti s ostatními účastníky.


Celkově je hlavním cílem tohoto školení přinést praktické know-how a dovednosti potřebné k úspěšnému vytvoření a realizaci kreativní kampaně v digitálním marketingovém prostředí, s důrazem na dosažení konkrétních obchodních výsledků.

Obsah kurzu

Nejedná se o suchou teorii, ale ryze profesionální kreativní práci, která stojí na 25 letech praxe v oblasti marketingové komunikace lektorky Petry Hofrichterové, která  je creativní ředitel, IDEA maker, jako konzultanta si ji najímají společnosti Alza, Mattel, Albi, NO FLUFF JOBS atd.

     Přidejte se k nám na dvoudenní intenzivní workshop, který vás naučí, jak být doopravdy úspěšný a proč se v marketingu nevyplatí bát! Připojte se k nám a společně rozšíříme vaše marketingové hranice. Objevíme společně nové cesty digitálního marketingového umění a posuneme vás na vrchol. Připravte se na dobrodružství, které navždy změní váš pohled na digitální marketing!

Den 1 - Pravidla jsou schody k úspěchu!  
Základy marketingu
 • Jak funguje reklama, jak pracovat s cílovou skupinou. 
 • Jak si pokládat správné otázky! 
 • Jak připravit správný brief.
Online marketing
 • Pravidla tvorby kreativního obsahu, 
 •  Komunikační strategie v on-line prostoru

Den 2 - Bez praxe nejsou koláče, aneb návrh konkrétní kampaně
 • Navrhujeme optimální strategii a tvoříme základní message kampaně. 
 • Rozpracování základní myšlenky pro jednotlivé reklamní formáty. 
 • Pravidla pro digitální svět jsou jiná než pro tisk nebo televizi. 
 • Správná implementace myšlenky, je stejně důležitá, jako myšlenka sama. 
 • Závěr, shrnutí kampaně

 

Studijní materiály

Součástí školení jsou školící materiály

Online marketing (aneb bez online marketingu již dnes nic neprodáte) (CZ)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
16 000 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.