Excel 2010 - Práce s grafy

kurz

Základní info

Grafy jsou kořením Excelu. Umožňují nám srozumitelně vyjádřit to, co lze ze zdrojových tabulek vyčíst jen obtížně. Pavel Durčák Vás provede nejpoužívanějšími typy grafů. Seznámí Vás s novinkou v Excelu 2010 - minigrafy. Ukáže Vám v praxi využívané aplikace - Ganttův diagram a Paretův graf. Jaký je obsah videosemináře?
Videoseminář je rozdělen do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.
Úvod
Vytvoření grafu pomocí karty Vložit
Vytvoření grafu klávesovou zkratkou
Graf z nesouvislé oblasti dat
Vytvoření grafu z více tabulek
Nejpoužívanější typy grafů
Využití minigrafů
Přizpůsobení grafu
Popisky grafů
Formátování osy
Vizuální úprava grafu
Skryté nebo chybějící údaje v grafu
Zobrazení spojnice trendu
Vkládání obrazců do grafu
Kombinovaný graf
Uložení šablony grafu
Tisk grafů
Dynamický graf s ovládacím prvkem
Ganttův diagram
Paretův graf
Váš přednášející: Ing. Pavel Durčák Grafy jsou kořením Excelu. Umožňují nám srozumitelně vyjádřit to, co lze ze zdrojových tabulek vyčíst jen obtížně. Pavel Durčák Vás provede nejpoužívanějšími typy grafů. Seznámí Vás s novinkou v Excelu 2010 - minigrafy. Ukáže Vám v praxi využívané aplikace - Ganttův diagram a Paretův graf. Jaký je obsah videosemináře?
Videoseminář je rozdělen do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.
Úvod
Vytvoření grafu pomocí karty Vložit
Vytvoření grafu klávesovou zkratkou
Graf z nesouvislé oblasti dat
Vytvoření grafu z více tabulek
Nejpoužívanější typy grafů
Využití minigrafů
Přizpůsobení grafu
Popisky grafů
Formátování osy
Vizuální úprava grafu
Skryté nebo chybějící údaje v grafu
Zobrazení spojnice trendu
Vkládání obrazců do grafu
Kombinovaný graf
Uložení šablony grafu
Tisk grafů
Dynamický graf s ovládacím prvkem
Ganttův diagram
Paretův graf
Váš přednášející: Ing. Pavel Durčák

Excel 2010 - Práce s grafy

Vybraný termín:

 Praha

Cena
499.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.