Excel 2010 - Časové funkce

kurz

Základní info

Petr Černý Vás přesvědčí, že používat různé časové funkce v Microsoft Excel je velmi snadné. Na konkrétních příkladech Vám ukáže základní a nejpoužívanější časové funkce. Vysvětlí Vám jejich princip a předvede, jak je v praxi využívat. Jaký je obsah videosemináře?
Videoseminář je rozdělen do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.
Úvod
Vkládání časových funkcí
Datum a čas jako číslo
Funkce DNES
Funkce DATEDIF
Funkce NYNÍ
Praktický procvičovací příklad
Řada datumů obsahující pouze pracovní dny
Převod datumu na den v týdnu
Převod času na číslo
Funkce DEN a DENTÝDNE
Funkce MĚSÍC a ROK
Funkce DATUM
Formátování buněk s datumy
Formátování buněk s časy
Funkce ČASHODN a DATUMHODN
Funkce NETWORKDAYS
Funkce ROK360
Funkce WORKDAY
Funkce EOMONTH
Videoseminář pro Vás připravila školící a poradenská společnost Jubela s. r. o. – držitel akreditace MŠMT.Petr Černý Vás přesvědčí, že používat různé časové funkce v Microsoft Excel je velmi snadné. Na konkrétních příkladech Vám ukáže základní a nejpoužívanější časové funkce. Vysvětlí Vám jejich princip a předvede, jak je v praxi využívat. Jaký je obsah videosemináře?
Videoseminář je rozdělen do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.
Úvod
Vkládání časových funkcí
Datum a čas jako číslo
Funkce DNES
Funkce DATEDIF
Funkce NYNÍ
Praktický procvičovací příklad
Řada datumů obsahující pouze pracovní dny
Převod datumu na den v týdnu
Převod času na číslo
Funkce DEN a DENTÝDNE
Funkce MĚSÍC a ROK
Funkce DATUM
Formátování buněk s datumy
Formátování buněk s časy
Funkce ČASHODN a DATUMHODN
Funkce NETWORKDAYS
Funkce ROK360
Funkce WORKDAY
Funkce EOMONTH
Videoseminář pro Vás připravila školící a poradenská společnost Jubela s. r. o. – držitel akreditace MŠMT.

Excel 2010 - Časové funkce

Vybraný termín:

 Praha

Cena
499.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.