Denní tříleté vzdělávací studium v programu Výstavnictví

studium

Základní info

Obor Výstavnictví vás seznámí se zásadami tvorby plošných a trojrozměrných propagačních objektů. Pracuje s problematikou výtvarného řešení průčelí budov, začlenění světelné reklamy, výloh a reklamních štítů, orientačních dominant a uceleného řešení propagačních a výstavních akcí.

Odborné předměty

Výtvarná příprava | Písmo | Trojrozměrné navrhování | Technologie | Výpočetní technika | Počítačová grafika | Marketing a management.

Společné vyučovací předměty

Český jazyk – rétorika a stylistika, Anglický jazyk, Dějiny výtvarné kultury, Právo, Teorie a dějiny reklamy, Masmédia, Aktuální otázky reklamy, Estetika, Etika, Marketingová komunikace, Reklamní texty, Aplikovaná psychologie.

Trojrozměrné navrhování

Předmět Navrhování vede ke komplexnímu zvládnutí grafického designu rozšířenému o třetí rozměr – prostor. Poskytuje základní potřebné vědomosti i řemeslné a manuální dovednosti nezbytné k realizaci grafické práce a k vyjádření výtvarných nápadů vhodným způsobem. Obsahuje z tradiční průpravy vše, co se osvědčilo a co může být v kontextu výtvarného řešení a pojetí využito.

Technologie

Posláním předmětu technologie je poskytnout vědomosti a dovednosti o materiálech používaných v oblasti výstavnictví, o jejich vlastnostech v kombinaci se základními výtvarnými technikami a jejich užitím. Na praktických ukázkách a při vlastní výtvarné tvorbě si budete moci nejlépe ověřit vhodnost či nevhodnost použitých technik, jejich význam pro vyjádření nápadu a vzájemné vztahy mezi nimi. Vyučovací předmět Technologie je profilujícím předmětem oboru..

Co se dále naučíte:

Výtvarnou přípravu, programy Creative Suite 4 Design Premium, Photoshop, Illustrator, InDesign, program 3D Blender, práce s řezacím plotrem a s materiály signmakingu.

 

Dále nabízíme

Denní tříleté vzdělávací studium v programu Reklamní fotografie
Denní tříleté vzdělávací studium v programu Reklamní grafika
Denní tříleté vzdělávací studium v programu Strategie a obchod

 

Klíčová slova: vyšší odborná, marketing, stavebnictví, reklama, pomaturitní studium, Praha

Denní tříleté vzdělávací studium v programu Výstavnictví

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
21 488 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.