Zvládání konfliktních situací

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Raška

odborný konzultant s lektorskou i manažerskou praxí

Základní info

PRO

manažery, obchodníky, pracovníky klientského servisu, reklamačních oddělení a každého, kdo se při řešení pracovních povinností může dostat do konfliktní situace. Techniky zvládání konfliktů mají své místo i v životě osobním.

CÍL

Dokázat zvládat situace hrozící vznikem konfliktu, prevence vzniku konfliktu, umět již nastalý konflikt vyřešit tak, aby obě strany získaly maximum.
  • Definice pojmu konflikt, co myslíme konfliktem pro účely tohoto semináře
  • Zájmy a postoje – vysvětlení rozdílu a cesty k jejich rozlišení
  • Respekt k druhým jako jeden ze zásadních prvků prevence konfliktní komunikace
  • Příčiny vzniku konfliktů v rovině zájmů, komunikace a postojů
  • Spouštěcí mechanismy konfliktů: jak je rozpoznat a jak se vyvarovat toho, abychom konflikt – třeba i nevědomě – sami vyvolali
  • Předcházení konfliktům
  • Konkrétní metody řešení už vzniklého konfliktu

METODY

Učení skrze zážitek. Moderovaná diskuze, modelové situace, hry, samostatné úlohy, videoanalýza.  

Zvládání konfliktních situací

Vybraný termín:

10.6.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.