Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020

Základní info

Obsah semináře:
* Stručné shrnutí změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2019
* Změny ve mzdové oblasti Od 1.5.2019 – uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.)
* Od 1.6.2019 – nové parametry při provádění srážek ze mzdy – NV č.- 91/2019 Sb.
* Od 1.7.2019 – zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu 2.
* Změny v pracovněprávní oblasti
* výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
* Změny v daňové oblasti
* tzv. stravenková revoluce, další změny
* Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
* nové redukční hranice pro rok 2020
* maximální vyměřovací základ v r. 2020 a další parametrické údaje (dobrovolná účast na důchodovém pojištění, atd.)
* elektronická neschopenka – postupy zaměstnavatelů, lékařů a pojištěnců
* Změny ve zdravotním pojištění
* odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020,
* minimální vyměřovací základ u zaměstnanců
* minimální vyměřovací základ odvod pojistného u OSVČ,
* osoby bez zdanitelných příjmů, pojištěnci státu
* Změny v oblasti srážek ze mzdy
* nezabavitelná částka v r. 2020 a další parametrické údaje při provádění srážek ze mzdy
* vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
* Ochrana osobních údajů dle GDPR,
* zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
* Změny v poskytování rodičovského příspěvku v r. 2020
* Další změny k datu konání semináře
* Dotazy a diskuse
Časový harmonogram školení:

8:30 - 9:00 prezence účastníků

9:00 - 10:30 přednáška (1. část)

10:30 - 10:45 přestávka s občerstvením

10:45 - 12:00 přednáška (2. část)

12:15 - 12:30 přestávka s občerstvením

12:30 - 14:00 přednáška (3. část)

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020

Vybraný termín:

3.12.2019  Praha

Cena
3990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.