ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAUČOVÁNÍ NOVÁČKŮ - pro mistry

Základní info

Určeno pro mistry a předáky, pro které je důležité, aby se jejich nově nastupující pracovníci správně naučili svou práci, od začátku si osvojili dobré pracovní návyky a dobře se začlenili do týmu.

Cíl: Zdokonalit vlastní dovednosti účinně zaučovat, zaškolovat nové členy svého týmu. Seznámit se s typickými chybami, kterých se často nechtěně mistři při zaučování dopouštějí. Odnést si inspiraci, jak se těchto chyb vyvarovat a jak při zaškolování postupovat účinněji.

Obsah:
* Význam začátku – prvních hodin a dní v nové práci – proč se vyplatí věnovat nástupu a zaučení nováčků pozornost a péči
* Poskytnutí základního informačního rámce kvůli orientaci nově příchozího – vytvoření předpokladů pro chuť pracovníka se učit – orientace v provozu, vztahové bezpečí, základní pravidla, o která se lze opřít – první kroky k navázání vzájemné důvěry, small talk, zájem o nově příchozího
* Zacílení k pracovní činnosti a jejím požadovaným výstupům – účel, smysl té které konkrétní práce
* Vlastní zaučování: předvedení operace po jednotlivých krocích – u jednotlivých kroků současně s předvedením pojmenovávání – odůvodnění, vysvětlení – upozornění na kritická místa, kde hrozí chyba
* Zopakování předvedeného zaučovaným – opakování, pojmenovávání kroků – vštípení pořadí kroků operace včetně kritických míst a pochopení návazností
* Rekapitulace postupu, shrnutí – otázky, odpovědi – ověřování porozumění, učení v dialogu
* Motivující zakončení instruktáže
* Následné sledování zvládnutí pracovního postupu podpůrnou formou – způsobem, který bude moci pracovník vnímat jako férový – kontrola a podpora ruku v ruce
* Optimální reagování na chybu: jak využít chybu pro další posun v učení a zlepšení spolupráce
* Podpora dobře osvojeného pracovního postupu příznivou odezvou – naučit se něco nového není samozřejmostí, pracovník musel vynaložit úsilí, proto zaslouží uznání
* Ukotvení osvojovaného do dlouhodobé paměti, zavádění návyků
* Jak vést podřízeného k přijetí odpovědnosti za odváděnou práci
* Bariéry při zaučování a jak je postupně překonávat

Metody výuky: Výklad v dialogu, na konkrétních příkladech. Předvedení jednotlivých fází instruktáže. Nácvik komunikace při zaučování lidí. Diskuze zkušeností. Aplikace tématu na potřeby účastníků.

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAUČOVÁNÍ NOVÁČKŮ - pro mistry

Vybraný termín:

8.6.2021  Online

Cena
5300 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.