Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

kurz

Základní info

Obsah webináře:

Webinář je určen každému, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice. Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. V závěrečné části se webinář zaměřuje rovněž na vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují
* Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
* Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
* Pojistné předpisy a daňové předpisy
* Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
* Brexit a jeho dopady na zaměstnance

Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)
* Evropská koordinační nařízení
* na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
* určení, kam platit pojistné v různých situacích,
* výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
* postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
* aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,
* mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
* Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
* rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
* nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
* Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
* Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)
* Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
* Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
* Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
* Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
* Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
* Specifické kategorie zaměstnanců – šoféři v mezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
* Specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení
* Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
* Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
* Stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí za rok 2020, nové výklady, koordinační výbor a jeho dopady, rozhodnutí ministryně o prominutí úroku z prodlení při opravách
* Stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021
* Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
* Odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
* Nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení.
* Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
* Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR
* Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.) podle směrnice 96/71, zásadní novelizace směrnice od 30/7/2020 a její dopady na české zaměstnavatele vysílající zaměstnance do jiných členských států
* Notifikační povinnosti
* Cestovní náhrady
* Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
* Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
* Zrušení záloh na daň v ČR
* Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
* Zamezení dvojího zdanění

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění

Vybraný termín:

31.5.2021  Online

Cena
3990 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.