Základy techniky vnitřního prostředí

Základní info

Proč se přihlásit

Mnozí současní technici TZB technologií spoléhají na automatizační systémy a na “návody” výrobců jednotlivých zařízení. Mnozí z nich již neznají základní fyzikální zákonitosti proudění, teploty, vlhkosti – principy mikroklimatu v místnostech. Často proto nevědí, že klasické zvýšení či snížení teploty nemusí mít příslušný účinek, že vlhkost, proudění či sálání také významně ovlivňují interní mikroklima. V jakém vztahu jsou tyto veličiny, jak je vyvážit? Kvalitní technik by měl rozeznat jednotlivé komponenty TZB, vědět k čemu slouží a jak s nimi nakládat. Měl by též znát jak zajistit pravidelnou údržbu, povinné revize, jak přistoupit k opravám či potřebným investicím. V našem dvoudenním semináři získá 270 stránkovou publikaci a k ní odbornou přednášku jednoho z nejpovolanějších v ČR.

 

Na co Vám seminář odpoví:

 • Umíte udržovat interní prostředí podle potřeb uživatelů?
 • Znáte zákonné a související měrové jednotky?
 • Víte co vše ovlivňuje interní prostředí (mikroklima)?
 • Umíte vyvážit teplotu, vlhkos, proudění atd.?
 • Víte jaká TZB zařízení spravujete a umíte je nastavit?
 • Spravujete TZB zařízení kvalitně a efektivně?
 • Co víte o topení, chlazení, větrání, MaR?
 • Znáte skladebné jednotky TZB zařízení?
 • Znáte metodiku řízení složitých klimatizačních systémů?
 • Umíte plánovat a řídit údržbu TZB?

 

Lektor semináře:

Ing. Jiří Frýba je nestorem a hybatelem tzv. “domovnictví” v ČR. Již přes 50 let řídí a školí technické odborníky v oblasti zajištění interního prostředí budov. V této oblasti je uznáván jako špičkový odborník v ČR i na Slovensku. Dlouhodobě byl aktivním lektorem v ČSVTS, kde vyškolil stovky současných odborníků. Postupně shromáždil ucelený soubor informací, který uvádí ve svých odborných 270 stránkových skruptech, které získá každý účastník kurzu (publikace není volně dostupná – získáte ji pouze v tomto semináři). 

Pro koho je kurz určen:

 

 • vedoucí provozu a technologické údržby
 • manažeři zodpovědní za provoz technologií budov
 • technici údržby
 • facility manažeři zodpovědní za provoz areálů/objektů

Na co je seminář zaměřený

Kurz je koncipován jako dvoudenní (v týdenním odstupu). První den kurzu je věnován úvodu do provozování zařízení techniky provozu staveb. Účastníci se seznámí zejména s charakteristikami jednotlivých provozních souborů. Druhý den kurzu se zaměří na základy údržby a provozu zařízení rozvodu vzduchu (VZT), vytápění budov, zařízení pro ochlazování budov a souborů MaR. V průběhu kurzu bude dán široký prostor pro dotazy posluchačů a řešení konkrétních otázek a problémů.

První den:

 • základy techniky vnitřního prostředí – mikroklima
 • zákonné a související měrové jednotky, fyzikální souvislosti
 • problematika vlhkosti vzduchu
 • problematika tvorby mikroklimatu prostředí

 

Druhý den

 • Vzduchotechnické systémy – konfigurace
 • Skladebné prvky jednotlivých konfigurací VZT
 • Provoz a údržba techniky interního prostředí
 • Aplikace fyzikálních principů při provozu soustav
 • Aplikace a provoz zařízení pro měření a regulace
 • Zajištění dodávek tepla pro vzduchotechnické systémy
 • Zajištění dodávek chladu pro vzduchotechnické systémy
 • Metodika řízení složitých klimatizačních systémů
 • Plánování a řízení údržby zařízení
 • Opakování poznatků, získaných v předchozích částech kurzu

 

 

Základy techniky vnitřního prostředí

Vybraný termín:

 Praha

Cena
12 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.