Základy manažerských dovedností - e-learningový balíček

e-kurz

Základní info

Úvod
Znáte přednosti a úskalí jednotlivých manažerských stylů a možnosti jejich využití? Umíte přizpůsobit styl řízení konkrétním okolnostem i lidem? V tomto balíčku e-learningového vzdělávání se to naučíte. Dozvíte se zde, jak funguje motivace a jak optimálně využívat jednotlivé motivační nástroje. Osvojíte si systémový přístup k řešení problémů a základní kroky systémového myšlení. Zjistíte, jak nastavit a vybrat správné komunikační nástroje nebo jak připravit a vést efektivní porady týmu či individuální pohovor. Odkryjeme Vám efektivní způsoby, jak taktně druhým sdělit nepříjemné věci. Nakonec se společně zaměříme na rozpoznání a zvládnutí vlastních emocí a efektivní manažerské řešení emočně náročných situací.

Cíle

  • Osvojit si efektivní manažerské styly řízení. Najít způsoby, jak soustředit energii jednotlivců i týmu k vyšším výkonům.
  • Naučit se efektivněji řešit manažerské problémy pomocí systémového přístupu.
  • Zdokonalit se v komunikaci s podřízenými a spolupracovníky.
  • Ovládat své vlastní emoce.

Konkrétně budete schopni

Budete se orientovat se ve všech stylech řízení. Naučíte se vybrat ten nejvhodnější styl pro každou situaci a umět jej přizpůsobit individualitě každého podřízeného.

Vytvoříte si představu, čím je nejlépe motivovat své podřízené a jak efektivně delegovat úkoly. Budete schopni vybrat vhodné komunikační nástroje, které odpovídají dané situaci a potřebám týmu.

Úspěšně povedete poradu nebo individuální pohovor s podřízeným.

Osvojíte si dovednost, jak bez obav a taktně sdělit druhým nepříjemné věci. Uvědomíte si vlastní emoce a budete je lépe zvládat. Naučíte se využívat pozitivní stránky emocí ve své manažerské praxi.

Přidaná hodnota
Seznámíte se s praktickými případovými studiemi z oblasti vedení lidí a inovačním přístupem k řešení vzniklých situací. Osvojíte si tipy jak úspěšně motivovat a delegovat. Naučíte se aplikovat emoční inteligenci do praktického managementu.

Cílová skupina
Manažeři na všech stupních řízení.

Délka
Cca 160 minut

Dostupné jazyky
Čeština, angličtina.

Základy manažerských dovedností - e-learningový balíček

Vybraný termín:

 Online

Cena
1500 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.