Základy Lean Six Sigma

kurz

Základní info

Six Sigma je disciplinovaný proces využívající analýzu dat k maximalizaci obchodního úspěchu. Cílem tohoto jednodenního kurzu je základní seznámení s metodikou Six Sigma. Účastníci se dozvědí proč je tato metodika tak masívně používána pro optimalizaci procesů, ať už výrobních či administrativních. Jaké přínosy má tento nástroj pro podnik. Naučí se jak správně vytipovávat Six Sigma projekty, řídit je a vyhodnocovat.
V další části kurzu získají účastníci základní informace o Lean Manufacturing, neboli nástrojích štíhlé výroby. Principem štíhlé výroby je systematické odstraňování plýtvání. V rámci kurzu si představíme Lean nástroje, které nám pomáhají zefektivňovat tok výroby, zkracovat časy výměn a přetypování, povíme si, jakou roli hraje standardizace výroby atd.

Program kurzu

 • Úvod
  • Program kurzu STATISTICA
 • Základní popis metodiky  
  • Očekávané přínosy
  • Výběr oblastí
  • Plánování projektů
  • Role a zodpovědnosti
 • Data 
  • Druhy dat
  • Statistická analýza - využití softwaru STATISTICA v oblasti Six Sigma projektů a řízení procesů
 • Six Sigma projekt 
  • Pět fází projektu – DMAIC
 • Lean Manufacturing  
  • Nástroje Lean Manufacturing
  • Sedm druhů plýtvání
 • Důležité informace o programu STATISTICA

Základy Lean Six Sigma

Vybraný termín:

 Praha

Cena
4900 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.