Základy finančního řízení

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Kurz poskytne účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení firmy. Účastníci se aktivně zapojí do řešení praktických příkladů a cvičení, naučí se základní metody a nástroje pro plánování, sledování a řízení finančních procesů. Získají povědomí o vztahu mezi finančním řízením a celkovou strategií firmy a budou tak schopni přispět k efektivnímu řízení firmy.

Určeno pro

Kurz je vhodný nejen pro controllery, finanční analytiky, začínající FI manažery. Základní znalost o finančním řízení by měli mít všichni manažeři a vedoucí, protože to je klíčový faktor pro úspěšné řízení a rozvoj jakékoli společnosti – ať už ziskové či neziskové.

Obsah kurzu

 1. Úvod do finančního řízení
  • Co je finanční řízení a jaký je jeho účel
  • Oblasti finančního řízení
  • Finanční plánování a strategie, nastavení KPI
 2. Finanční výkazy a analýza
  • Analýza finančních výkazů
  • Finanční poměrové ukazatele
  • Finanční analýza pro rozhodování
 3. Řízení kapitálu
  • Pracovní kapitál
  • Investice
  • Cash flow management
 4. Investiční rozhodování
  • Investiční kritéria a metody
  • Hodnocení investičních projektů
  • Portfolio management
 5. Přesahy finančního řízení
  • Pozice ekonoma ve společnosti
  • Zastřešení administrativních procesů
  • Řízení rizik a interní kontrolní systém
  • Compliance, shoda s pravidly

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, džus, chlebíček, ovoce, zákusek).

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Základy finančního řízení

Vybraný termín:

7.10.2024  Královéhradecký kraj

Cena
4 990 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.