VZTAHOVÁ INTELIGENCE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Základní info

Chcete lépe spolupracovat s druhými a budovat dobré vztahy v týmu? Chcete umět efektivněji přesvědčovat, vyjednávat, prezentovat výsledky či se bránit nátlaku a manipulaci?

Máte zájem na zlepšení vztahů v týmu a omezení konfliktů?  Víte jak ovlivnit a pochopit chování druhých i sebe s pozitivním dopadem na dosažené výsledky?

Vztahové dovednosti, empatie, styly a rozvoj chování, principy fungování vztahů, vztahová inteligence, pracovní vztahy, osobní feedback, plán rozvoje.  


URČENO

všem, kdo potřebují efektivně spolupracovat s dalšími lidmi.

PŘÍNOSY PRO ÚČASTNÍKY

 

 • Orientace ve zdánlivě neuchopitelném světě tzv. vztahových dovedností
 • Rozvoj empatie
 • Uvědomit si dopady různých stylů chování na vztahy a na výsledky
 • Poznat vlastní silné a slabé stránky v interakci s kolegy
 • Získat výjimečně detailní zpětnou vazbu od všech členů týmu
 • Plánování vlastního rozvoje v oblasti chování

 

OSNOVA PROGRAMU

 

 • Samostatná domácí příprava: text o vztahových dovednostech a stylech chování
 • Principy fungování mezilidských vztahů a možnosti jejich rozvíjení
 • Vztahové dovednosti pro klíčové situace (prezentace, argumentace, vyjednávání, sebeprosazení, přesvědčování kolegů, obrana, spolupráce)
 • Trénink využívání vztahových dovedností v praxi
 • Měření výsledků a zkoumání zvládnutí vztahové inteligence
 • Skupinová diskuze o stylech chování v praxi v souvislosti s pracovními vztahy
 • Nácvik rozpoznání stylů chování za pomoci hraného filmu
 • Osobní zpětná vazba
 • Individuální návrhy dalšího rozvoje pro každého účastníka

 

METODY

Intenzivní trénink vedený odborníkem – certifikovaným facilitátorem Ing. Martinem Roedlem / Ing. Janem Korbelem
100% času tréninku praxe. Každý účastník tréninku získá nezvykle otevřenou adresnou zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.

 

VZTAHOVÁ INTELIGENCE A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Vybraný termín:

 Praha 4

Cena
7950 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.