Vzdělávací program 1SC®

kurz

Základní info

Obsah vzdělávacího programu 1SC®

Vzdělávací program 1SC® se člení do dvanácti hlavních oborů a zahrnuje tyto tématické oblasti (výtahy z nich):

 

Poradenství & Prodej

 • Získání nového zákazníka

 • Key Account Management

 • Prodejní rozhovor – perfektně naplánovaný

 • Cenové jednání & V ytvoření přidané hodnoty

 • Rentabilizace nerentabilních zákazníků

 • Controlling odbytu

 

 

Management vztahů & Management služeb

 • Spokojenost zákazníka jako faktor úspěchu

 • Mentalita služeb

 • Požadovat & podporovat kvalitu služeb

 • Standardy jakosti

 • Záruky jakosti

 • Kvalitně myslet, tvořit, měřit, žít

 

 

Úspěšná moderace skupin

 • Plánování moderace

 • Moderační metody orientované n a výsledek

 • Optimalizace projevu,chování moderátorů

 • Zajištění výsledků pomocí vizualizace

 

 

Úspěšné jednání

 • Styly a cíle jednání

 • Příprava a struktura jednání

 • Obrana vůči obtížným partnerům

 • Efektivní ukončení jednání

 

 

Mediace & Management konfliktů

 • Druhy konfliktů

 • Analýza konfliktního jednání

 • Deeskalace konfliktů

 • Průběh & nástroje mediace

 • Stupně mediačního postupu

 • Pozice versus zájmy

 

 

Coaching & Vedení

 • Vedoucí pracovník – Motivátor & Multiplikátor

 • Vedoucí pracovník jako kouč

 • Profesionální jednání se zaměstnanci

 • Nástroje koučování

 

 

Úspěšná prezentace

 

 • Prezentace dle cílové skupiny

 • Argumentační techniky

 • Mediální podpora a podklady

 • Efektivní ukončení prezentace

 

 

Management projektů

 • Zahájení a úspěšné plá nování projektů

 • Controlling projektu

 • Efektivní řízení projektu

 • Ukončení projektu

 

 

Inovační techniky & Tvůrčí techniky

 • Inovace jako zajištění existence

 • Systematická diagnostika

 • Strukturování problémů

 • Pravidla tvůrčího řešení úkolů

 • Sběr a spojování nápadů

 • Metody hledání nápadů, způsoby jejich hodnocení, vyhodnocení

 

 

Sebeřízení

 • Znalost & využití vlastních zdrojů

 • Převzetí vlastní odpovědnosti

 • Rozvoj atraktivních perspektiv

 • Stanovení realistických cílů

 • Schopnost konat cílená rozhodnutí

 • Efektivní využití času

 • Úkoly – jejich zvládnutí a management

 

 

Gender Mainstreaming

 • Co je to Gender Mainstreaming?

 • Nástroje „gender analýzy“

 • Senzibilizace a reflexe

 • Konkrétní význam pro povolání

 • Význam v každodenním životě

 • Vlivy na hospodářství, politiku atd.

 

 

Cross Cultural Training

 • Rozčlenění zemí do kulturních oblastí

 • Mezinárodní podnik

 • Schopnost komunikace mezi kulturami

 • Konflikty mezi kulturami a řešení konfliktů

Vzdělávací program 1SC®

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.