VYHLEDÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ pro HR managery (jak najít, rozvíjet a motivovat ty nejlepší)

Základní info

Určeno pro personalisty, střední a vyšší management, podnikatele a konzultanty personálních agentur.

Cíl
Získat poznatky o současném trhu práce v ČR, procesu náboru a výběru, metodách vyhledávání vhodných kandidátů a postupech při jejich vzájemném porovnánání. Poskytnout účastníkům praktické návody a rady, jak se vyhnout největším chybám a jak provádět nábory – a zejména výběry – co nejefektivněji. Podle toho, jak dobře své zaměstnance na začátku vyberete, tak se vám s nimi bude dále pracovat. Pokud uděláte chybu v úvodu, ovlivní to významně další personální práci v oblastech – rozvoj a trénink, hodnocení, odměňování, motivování.

Forma
2 denní workshop

Metody
Interaktivní trénink, praktické aplikace metod, modelové situace, cvičení a příklady z praxe. Bezprostřední zpětná vazba.

Obsah

  • Trh práce v České republice a jeho vývoj za posledních 5 let, současná situace, vliv EU a základní legislativa pro nábory a výběry
  • Proces náboru a výběru , jednotlivé fáze a jejich specifikace
  • Nábory – aktivní a pasivní formy, volba nejvhodnějšího postupu podle daných kriterií
  • Rozdíl mezi personální agenturou a společností Executive Search a jak s nimi spolupracovat
  • Metody výběru – rozhovory, testy, případové studie, assessment centra atd.
  • Strukturovaný přijímací pohovor – praktické aplikace
  • Využití jednotlivých metod v konkrétních situacích (cvičení a příklady)

VYHLEDÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ pro HR managery (jak najít, rozvíjet a motivovat ty nejlepší)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.