Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

Personalistům, metodikům, účetním, vedoucím pracovníkům a jednatelům a všem, kdo stanovují písemná pravidla zaměstnavatele.

Obsah kurzu:

  • vztah (hierarchie a návaznost) právních předpisů ČR a vnitřních předpisů a smluv u zaměstnavatelů (kolektivní smlouvy, pracovní a jiné smlouvy)
  • pravidla pro vydávání vnitřních předpisů vymezená Zákoníkem práce (rozsah, účinnost, archivace)
  • kdo je povinen vydat Pracovní řád a kdo je vydat může, ale nemusí?
  • co patří do Pracovního řádu a co ne
  • nejčastější druhy dalších vnitřních předpisů - mzdový předpis, předpis o pracovní době a překážkách, předpis o benefitech, provozní řád, organizační řád, podpisový řád, předpis k náhradě škod, a další
  • co je možno nařídit a co je nutno sjednat
  • nejčastější chyby v předpisech, příklady, tipy, a další

Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2200 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.