VÍZIA A CIEĽOVÁ ORIENTÁCIA TÍMU

Základní info

Cieľ kurzu:

· Naučiť sa ako zjednotiť tím a získať nový ťah na cieľ.

· Získať podnetov pre formulovanie vízie svojho tímu.

· Uvedomiť si dôležitosť spoluúčasti spolupracovníkov na stanovovaní cieľov tímu.

· Vytvorenie základu pre identifikáciu tímu so strategickými cieľmi tímu a firmy.

· Naučiť sa formulovať víziu a strategické ciele v spolupráci so svojím pracovným tímom.

Kurz je určený pre:

Pre vedúcich pracovníkov, ktorí cítia potrebu motivovať svoj tím jasnou víziou a cieľovou orientáciou.

Obsah kurzu:

Práca v tíme

- čo je to tím, podmienky pre vznik dobrého tímu

- synergia tímu, vývoj tímu a atmosféra v tíme

Strategické riadenie na úrovni tímu

- význam vízie a dlhodobých cieľov tímu pre tím

- komunikovanie o vízii

- praktické dopady vízie do každodennej práce tímu.

Formulovanie vízie a cieľov oddelenia

- charakteristiky vízie

- praktické dopady využitia vízie pri riadení tímu

- tímové formulovanie vízie, motivačný jazyk, ktorým víziu formulujeme.

Workshop – formulovanie vízie.

Rozvoj a výkon spoločnosti

- rozvojové ciele a výkonové ciele

- dosahovanie cieľov tímu a ich premieňanie na úlohy jednotlivých spolupracovníkov.

Indoorové a outdoorové aktivity menšieho rozsahu

Práca v tíme

- čo je to tím, podmienky pre vznik dobrého tímu

- synergia tímu, vývoj tímu a atmosféra v tíme

Strategické riadenie na úrovni tímu

- význam vízie a dlhodobých cieľov tímu pre tím

- komunikovanie o vízii

- praktické dopady vízie do každodennej práce tímu.

Formulovanie vízie a cieľov oddelenia

- charakteristiky vízie

- praktické dopady využitia vízie pri riadení tímu

- tímové formulovanie vízie, motivačný jazyk, ktorým víziu formulujeme.

Workshop – formulovanie vízie.

Rozvoj a výkon spoločnosti

- rozvojové ciele a výkonové ciele

- dosahovanie cieľov tímu a ich premieňanie na úlohy jednotlivých spolupracovníkov.

Indoorové a outdoorové aktivity menšieho rozsahu

Viac informácií o našich kurzoch  nájdete na www.fbe.sk.

VÍZIA A CIEĽOVÁ ORIENTÁCIA TÍMU

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.