Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře. Kurz je vhodný jak pro začínající vedoucí laboratoře, kteří se na tuto pozici připravují, tak pro stávající vedoucí laboratoře, kteří si chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti. Součástí kurzu není procesní řízení, management rizik a prezentace výsledků laboratoře. Pro účastníky, kteří preferují komplexní znalosti vedoucího laboratoře doporučujeme kurz Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je přehled a procvičování základních kompetencí vedoucího laboratoře. Kurz se soustředí zejména na obvyklé kontrolní a řídící činnosti vedoucího laboratoře, která je akreditovaná dle ČSN ISO/IEC 17025:2018, ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 15189:2023.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. a 2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Systém managementu z pohledu vedoucího laboratoře
 • Organizační a funkční schéma laboratoře
 • Odpovědnosti a pravomoci vedoucího akreditované laboratoře
 • Delegování odpovědností, jmenování a pověření pracovníků akreditované laboratoře
 • Přehled odpovědností pracovníků akreditované laboratoře
 • Matice odpovědnosti
 • Kontrolní a řídicí činnosti vedoucího laboratoře
 • Popis pracovních činností
 • Hodnocení výkonnosti pracovníků laboratoře
 • Plánování vzdělávání a hodnocení efektivity vzdělávání
 • Řízení změn
 • Přezkoumání systému managementu
 • Případové studie: organizační struktura, matice odpovědnosti, popis pracovních činností, kritéria pro hodnocení pracovníků, řízení změn
Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová

Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.

Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.
Management rizik v laboratoři
Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky

Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře

Vybraný termín:

16.12.2024 –  17.12.2024  Praha

Cena
6 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.