Vedenie výberových pohovorov

kurz

Základní info

Dvojdenný tréning primárne určený pre personálnych manažérov, manažérov a špecialistov zodpovedných za výber zamestnancov.

Cieľ tréningu je osvojenie zručností pre efektívne vedenie výberových pohovorov.

Obsahová náplň:

 

 • poznanie základných charakteristík pre konkrétnu pracovnú pozíciu
 • analýza pracovného miesta
 • naformulovanie objektívnych a merateľných kritérií pre výber vhodného uchádzača
 • zdroje kandidátov (sourcing)
 • správny inzerát a najčastejšie chyby v inzerátoch
 • metódy výberu zamestnancov a ich aplikácia
 • modelové situácie, assessment centrum
 • analýza materiálov, referencie, vstupný rozhovor, testy
 • fázy prijímacieho rozhovoru
 • vytvorenie vhodnej atmosféry na vedenie interview
 • kladenie otázok, aktívne počúvanie, analýza neverbálnych prejavov
 • ako identifikovať povahové vlastnosti a hodnotovú orientáciu kandidáta
 • ako určiť osobnostný typ kandidáta
 • schopnosti uchádzača a ich zisťovanie
 • ako pritiahnuť talenty
 • poskytnutie informácií o požiadavkách a očakávaniach k práci
 • informácie o firme, o pracovisku
 • porovnanie vzájomných očakávaní
 • ako „predať pozíciu" a vyvolať záujem kandidáta
 • hodnotenie uchádzačov
 • neúspešní uchádzači
 • nový zamestnanec a adaptačný proces


 

 

 

Vedenie výberových pohovorov

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.