Vedenie hodnotiacich rozhovorov

kurz

Základní info

Dvojdenný tréning určený pre manažérov, ktorí sami vedú alebo sa chystajú viesť hodnotiace rozhovory, tiež personálnym manažérom, ktorí so systémom hodnotenia pracujú.

Cieľ tréningu:

Tréning je vo svojom prvom dni zameraný na štruktúru hodnotiaceho systému a v druhom na štruktúru a priebeh hodnotiaceho rozhovoru.

Obsahová náplň:

 

 • Ako prepájať ambiciózne ciele spoločnosti s výkonovými cieľmi jednotlivcov
 • Aké sú to SMART vlastnosti cieľa a prečo by nemohli mať ŠMRNC
 • Ako rozvíjať výkon zamestnancov
 • Ako prepájať výkon s rozvojom jednotlivca
 • Ako budovať identifikáciu s firmou a konštruktívny vzťah s manažérom
 • Ako profitovať z hodnotiaceho systému firmy
 • Zvládať aj komunikačne náročný hodnotiaci rozhovor
 • Dobre pripraviť hodnotiteľa, miesto, atmosféru, načasovanie a hodnoteného na rozhovor
 • Mať zásobu otázok zameraných na analýzu výkonu, na podporu poskytovanú hodnotenému, na profesionálny rozvoj hodnoteného, na obsah výkonovej dohody
 • Hodnotiť výkon a nie osobnosť hodnoteného,
 • Predísť možným chybám pri hodnotení
 • Využívať svoje interpersonálne zručnosti (kladenie otázok, aktívne počúvanie, pozornosť venovaná neverbalite, prijímanie kritiky, poskytovanie konštruktívnej kritiky, dosiahnutie dohody)
 • Zásady vedenia diskusie (nechať hovoriť hodnoteného, povzbudzovať ho k sebahodnoteniu, pozitívne posilnenie, konštruktívna kritika, analýza výkonu vo vzťahu k dosiahnutým cieľom, poskytovanie spätnej väzby, kaučing)
 • Pracovať s hodnotiacim dotazníkom
 • Dospieť k výkonovej dohode a stanoviť si ciele

Prídavné benefity tréningového programu:

 • Flexibilita navrhovanej programovej štruktúry, s možnosťou prispôsobiť sa aktuálnym potrebám účastníkov tréningu
 • Možnosť supervízie pri a tesne po vedení hodnotiaceho rozhovoru v praxi lektorom tréningového programu


 

Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
10038 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.