Vedení změny - e-learningový balíček

e-kurz

Základní info

Úvod
Dozvíte se, jak je například možné charakterizovat styl vedení změny. Podle hodnocení jednání manažerů v určitých situacích, specifikace charakteristických vlastností a způsobů jejich jednání poznáte silné a slabé stránky vybraných stylů vedení změny. To Vám usnadní i poznání sebe sama. Vytvoříte si náhled na to, kdy je hodné určitý styl vedení změny aplikovat.

Cíle

  • Ujasnit si, že změna začíná jasnou a srozumitelnou formulací měřitelného cíle.
  • Jak hledat cesty k dosažení cíle? Stejně tak jak se umět správně ptát.
  • Jak určit omezení a zdroje.
  • Tohle vše Vám usnadní výběr cest možných a předvídání důsledků změny (jejich rizik) Vám tu cestu nakonec usnadní.

Konkrétně budete schopni
Uvědomíte si, že jen orientace na budoucnost a proaktivní jednání Vám umožní hledat řešení. Připomenete si vybrané techniky jako formulaci cílového stavu, metodu provokujících otázek, tabulku cílů, využití metafory/přirovnání, které Vám pomohou v utváření vize budoucnosti.

Ujasníte si, jak důležité je mít sítě kontaktů při vedení změny. Naučíte se identifikovat klíčové hráče pro úspěšné zavedení změny. Rozpoznávat obavy lidí ze změny. Osvojíte si vhodné přístupy pro řešení konfliktních situací vyvolaných postojem lidí ke změně.

Uvědomíte si, že nejlepší způsob implementace změny začíná okamžitými drobnými přínosy, výsledky. Osvojíte si systémový přístup k vedení změny, práci v různých časových perspektivách. Naučíte se používat řízení požadavků k mobilizaci a motivaci Vašeho týmu pro změnu.

Přidaná hodnota
Při absolvování tohoto bloku nezískáte strukturovaný ucelený přehled o problematice řízení a implementace změn. Budete však vtaženi do různých situací, na které narazíte v každém změnovém projektu.

Ujasníte si, co a proč je účelné v těchto situacích zvažovat a respektovat, jaké nástroje či postupy je vhodné aplikovat. Na praktických příkladech projdete postupně klíčovými oblastmi dovedností vedení změn.

Jednotlivé situace, doporučené zásady, postupy a nástroje se vám budou vybavovat i při Vašich dalších změnových projektech. Můžete je aplikovat ve Vašich reálných situacích a postupně zlepšovat efektivitu a úspěšnost zaváděných změn.

Cílová skupina
Manažeři všech úrovní.

Délka
Cca 180 minut

Dostupné jazyky
Čeština, angličtina.

Vedení změny - e-learningový balíček

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
1 500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.