Vedení účetnictví a účetních podkladů v MS Excel

Kurzem Vás provede Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Zdeněk Jurák, Ing. Michal Bureš, CSc., Valérie Laurenčíková, MBA. Ing. Petr Grešl a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.

Základní info

Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.

Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:  

 • Vedení daňové evidence pro podnikatele
 • Popis a princip vedení daňové evidence
 • Vytvoření jednotlivých knih/tabulek – peněžní deník, pohledávky, závazky
 • Vytvoření tabulky pro výpočet mezd včetně přesných algoritmů výpočtu odvodů
 • Úprava tabulky pohledávek pro sledování pohledávek po splatnosti
 • Vytvoření faktury pro plátce / neplátce DPH se všemi povinnými náležitostmi
 • Kniha jízd firemního vozidla včetně přehledů čerpání
 • Kniha cestovních náhrad včetně problematiky používání soukromého vozidla
 • Další výkazy a tabulky (sklad, kniha pošty, pokladna, docházka ..)
 • Souhrnné tabulky pro průběžné sledování finančních výsledků
 • Vzory pracovních smluv a smluv DPP
 • Vedení evidence příjmů pro podnikatele s paušální daní
 • Hlídání obratu pro plátcovství DPH
 • Evidence účetních podkladů pro standardní účetnictví (externě vedené)
 • Tabulka příjmů (vydaných faktur) a nákladů, vedená jako podklad pro DPH přehledy a kontrolní hlášení
 • Příprava podkladů pro kontrolní hlášení a přiznání DPH
 • Úpravy tabulek příjmů/nákladů pro zaúčtování na střediska nebo zakázky
 • Tabulka pohledávek dle vydaných faktur, tvorba faktur v Excelu
 • Vedení knihy jízd a cestovních náhrad
 • Souhrnné přehledy výnosů/nákladů vztažené k daňovému období pro analýzy výsledků hospodaření
 • Importy výpisů z účtu do tabulek a práce s nimi
 • Odpisy
 • Vytvoření tabulky pro výpočet mezd včetně přesných algoritmů výpočtu odvodů, DPP, DPČ
 • Další podpůrné přehledy do účetnictví
 • Ukázka importu dat z účetního programu POHODA a práce s nimi v Excelu

Rozsah výuky a organizace výuky: 

 • Celková délka kurzu je jeden den, vždy 9:00 – 16:00.
 • Kurz probíhá ve skupinách prezenční formou na učebně.
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.
 • Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Marek Laurenčík, MBA, Ing. Zdeněk Jurák, Ing. Michal Bureš, CSc., Valérie Laurenčíková, MBA. Ing. Petr Grešl a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/ucetnictvi-msexcel/

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/osnovy/ucetnictvi-msexcel.pdf

Vedení účetnictví a účetních podkladů v MS Excel

Vybraný termín:

18.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.