Vedení lidí na hranici výkonnosti aneb „přes překážky“

Kurzem Vás provede Mgr. Alena Jáchimová

lektorka managementu a osobnostního rozvoje, koučka

Základní info

Motivace a hranice výkonnosti – v mnoha skupinách a společnostech si často lidé myslí, že jsou na hranici svých sil, možností. Jak poznat limity jednotlivců či skupiny v oblasti výkonnosti a motivace, jak s nimi pracovat a jak podporovat lidi/sebe, abychom dokázali překonávat obtížné cíle, překážky, obavy...

PRO

Určeno pro manažery, pracovníky na vedoucích pozicích. Na základě modelových situací si prakticky vyzkoušíme vedení komunikace s podřízenými, vedení koučovacího rozhovoru a odkryjeme možnosti řešení náročných situací.

CÍL

Rozvinout dovednosti účastníků v práci s vlastní motivací a hranicí výkonnosti a umět dovednosti uplatňovat také v jednání s druhými (ovlivňovat vědomě).
 Získat základní techniky a metody, jak podporovat sebe/druhé v situacích, které nejsou rutinou a nejdou snadno („objevují se překážky a obavy“), ve kterých je výsledek nejistý.

OBSAH

 • Neurovědy a výkonnost – proč bráníme STATUS QUO (nedávné objevy o fungování naší mysli)
 • MOTIVACE – jak ji získat a dlouhodobě udržet
  • Jak poznám vlastní motivaci a motivaci druhých lidí (seznam všeho, co je spouštěčem motivace a také demotivace)
  • Vnější motivace – „cukr a bič“
  • Vnitřní motivace v budoucnosti – osobní cíle („touha, kterou oslabují překážky“)
  • Každodenní vnitřní motivace – spokojenost „tady a teď“ (vztahy, spolupráce, smysl)
 • AKCESCHOPNOST a VÝKON – jak si poručit a poslechnout se
  • Hranice výkonu jedince a skupiny
  • 4 principy, které limitují náš výkon a učení se
  • Jak poznat, že je někdo na hranici svého stávajícího výkonu
  • Překážky a jak s nimi pracovat a posouvat hranice výkonu
  • Myšlení zaměřené na problém a myšlení zaměřené na řešení
 • Případová studie, modelování situací z praxe

METODY

Interaktivní seminář, práce ve dvojicích, v malých skupinách, zážitkové hry, cvičení, modelování situací z praxe, praktikování, tvorba akčního plánu.

Vedení lidí na hranici výkonnosti aneb „přes překážky“

Vybraný termín:

20.6.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.