ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE - prezentujte přesvědčivě a bez obav

Základní info

ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE BEZ OBAV
TOP kurz - prezentujte s jistotou a s osobitým stylem

prezentace, prezentační dovednosti, veřejné vystoupení, tréma, umění, vystoupit

CÍL
Získat či zdokonalit praktické dovednosti pro předvedení přesvědčivé prezentace a efektivního  vystoupení před auditoriem, posílit statut a jistotu prezentující osoby, zvládat veřejné vystoupení a umět pracovat s publikem.

URČENO
pro všechny, kdo prezentují své služby, výrobky, firmu nebo sebe; pro manažery a obchodníky, pro informativní i obchodní prezentace, vystoupení na poradě před kolegy, vedením firmy, zákazníky, na kongresu či konferenci apod.

OBSAH   

Příprava prezentace 

 • Jak si stanovit cíle a analyzovat obecenstvo
 • Výstavba a struktura prezentace, 3 + 1 sdělení
 • Jak si uspořádat obsah
 • Jakou strategii zvolit (instrukce, informace, přesvědčování, prodej)
 • Vizualizace prezentace, práce s pomůckami pro zvýšení efektivity vystoupení
 • Osobnost řečníka - zaujetí pro téma, motivace pro vystoupení, osobní příprava

Průběh prezentace

 • Uspořádání prostoru 
 • Poutavý začátek 
 • Zvládání trémy a stresu
 • Pozitivní první dojem, image prezentátora
 • Verbální komunikace - jak efektivně využívat hlas pro upoutání publika a zvýraznění sdělení
 • Neverbální komunikace - jak používat postoj a gesta, ovlivnění posluchače
 • Efektní závěr - čím zakončit

Komunikace s auditoriem

 • Kontakt s publikem - zapojení do diskuse, vnímání reakcí publika, argumentace
 • Jak reagovat na otázky z obecenstva
 • Jak zvládat námitky účastníků
 • Zásady práce s lidmi ve skupině, skupinová dynamika
 • Nepříjemné situace a jejich zvládnutí

Videotrénink, rozbor a hodnocení prezentací

V průběhu tohoto programu budou účastníci intenzivně prakticky nacvičovat prezentace s  využitím videotechniky a okamžité zpětné vazby, účastníci obdrží záznam prezentací na CD/DVD pro následnou možnost hodnocení vlastního rozvoje.

METODY
Praktický interaktivní trénink prezentací s videotréninkem pro efektivní analýzu a hodnocení vystoupení, aktivní zapojení účastníků,  komentovaná diskuse, cvičení, modelové situace, intenzivní praktický nácvik prezentací účastníků (připravená, improvizovaná, sebeprezentace).  Každý účastník tréninku získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.

LEKTOR
Ing. Jan Korbel - lektor a konzultant manažerských a komunikačních dovedností s nejlepšími hodnoceními od absolventů kurzů

MÍSTO KONÁNÍ A KONTAKTY
Školící centrum agentury, Na Pankráci 30, Praha 4, u metra C - Vyšehrad

ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE - prezentujte přesvědčivě a bez obav

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.