TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A STYLY CHOVÁNÍ - LEADERSHIP

Základní info

Proč jsou týmy, které dosahují špičkových výkonů a lidé v nich rádi pracují?
Proč se v jiných týmech naopak lidé cítí stísněně a nesvobodně, proč nespolupracují lépe?
Jak řídit tým? Jak vybudovat férové vztahy?
Měli bychom vědět, že týmová synergie není součtem potenciálu jednotlivců. Týmová synergie tento součet o mnoho převyšuje. Je to dáno využitím přirozeného talentu jednotlivých lidí, vzájemným eliminováním nedostatků a vzájemným podněcováním a inspirací.

CÍLOVÁ SKUPINA 
Lidé, kteří chtějí poznat užitečnost svých návyků na úrovni myšlení a chování mají chuť se zapojit do zlepšování týmové spolupráce.

FORMA 
Nejedná se o školení, ale o sebezkušenostní workshop na rozvoj sebereflexe, postavený na metodě Synergogy. Většinu času tráví účastníci v týmech plněním zadaných aktivit a zkoumáním svého chování.
Silné zážitky pak motivují k nalezení lepšího způsobu spolupráce.
Ponaučení i silná motivace k rozvoji vzniká z vnitřních zdrojů týmů.

PŘÍNOSY PRO ÚČASTNÍKY 
Absolventi workshopu jsou připraveni podporovat svůj tým, protože:
- porozumí vlivu různých stylů chování na pracovní prostředí
- rozvinou sebereflexi a pojmenují si své silné i slabé stránky v týmové spolupráci
- zažijí poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby mezi všemi členy týmu
- sami hledají konkrétní odpovědi na to, jak by mohli být pro výsledky týmu    užitečnější.

OSNOVA WORKSHOPU 

Samostatná domácí příprava:
Studium textu o stylech chování, které jsou běžně rozšířené v každé větší skupině lidí. Styly jsou dány typickými motivacemi lidí a mají předvídatelné dopady na pracovní vztahy a výkonnost.

Workshop:

  • diskuse o tom, jak účastníci rozumí stylům chování
  • trénink vztahových dovedností (vyvíjení iniciativy, získávání informací, zastávání stanovisek, rozhodování, zužitkování neshod)
  • měření dosažených výsledků a reflexe pro zužitkování poznatků v další práci
  • měření schopnosti dosahovat synergie v týmu, když účastníci zapojí své nynější pracovní návyky
  • nácvik rozpoznání stylů chování za pomoci hraného filmu
  • výjimečně intenzivní osobní zpětná vazba
  • individuální plány, jak každý může ihned začít zvyšovat kvalitu spolupráce v praxi.

Metoda Synergogy 
Autorská dvojice prof. R. Blake a dr. J. Mouton pomohla odstranit omezující nedostatky andragogických přístupů ve vzdělávání a rozvoji dospělých.
Výhoda metody spočívá v cíleném vytvoření prostoru pro individuální rozvoj účastníků. Nejde o následování rad "moudrého poradce", ale o objevení vlastního potenciálu.
Tím se synergogické workshopy vyhýbají neautentičnosti hraných scének nebo komunikačních her.

V České republice využívají synergogické programy např. společnosti:
ABB, Arcadis, Bosch, D.A.S. Rechtschutz, Digiteq Automotive, Edwards, Hoerbiger, Honeywell, INSIA, Intrum Czech, MONTS, Mountfield, Profinit, PwC, Ray Service, Smurfit Kappa, Tenneco, TRW (BCS-AIS) a další.

Principy metody
Lektor je nahrazen tzv. "učícím materiálem" například v podobě textu. Program je veden facilitátorem se speciálním výcvikem pro synergogické workshopy.
Programy jsou postaveny na principu spirály, kde každý závit obsahuje sled kroků: individuální přípravu a řešení, týmové řešení, měření výsledků, hodnocení a reflexi, vyvození závěrů pro praxi. Facilitátor intervencemi umocňuje synergické efekty v týmu.

Workshop působí ve dvou rovinách.
V jedné rovině se účastníci učí a dále rozvíjí dovednosti.
Ve druhé rovině jsou přirozeně motivováni zefektivňovat svou spolupráci.

Program nabízí autentické prostředí, kde účastníci nevnímají aktivity jako hru. Následkem toho mají zkušenosti velkou váhu a motivují ke změnám.

Jak hodnotí přínos workshopu absolventi:

„Synergogický workshop je něco jiného než kurzy na téma manažerských dovedností. Naučí vás vidět se očima druhých a ukáže vám vaše silné a slabé stránky. Naučí vás uvažovat o svém jednání, které může posunout efektivitu týmu. Odkryjete svou osobnost, možná to i zabolelo, ale získáte o sobě informace, které vám pomohou ve vašem osobním rozvoj i v rozvoji vašeho týmu.“

„Již v minulosti jsem se zajímal o Systemický přístup. Synergogická metoda ale zejména absolvování workshopu Leadership mi otevřelo naprosto úžasný prostor. Získal jsem zásadní informace o sobě a možnostech dalšího osobního rozvoje. Týmové projekty pohltily všechny účastníky. Intenzita kurzu je opravdu nevídaná.“ 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A STYLY CHOVÁNÍ - LEADERSHIP

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.