Trh s plynem

kurz

Základní info

Výuka bude probíhat na základě publikace Trh s plynem, kterou v prosinci 2015 vydala AEM..

Přednášet budou autoři jednotlivých kapitol, nebo jimi doporučení lektoři.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu získá nejen ucelené znalosti o fungování liberalizovaného trhu s plynem, o tržních mechanismech a pravidlech a o vývoji evropské i české legislativy a regulace, ale též poznatky o praktických zkušenostech z fungování trhu, a to v širším systémovém kontextu mezinárodní koordinace energetických soustav, ochrany životního prostředí, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a relevantních informačních systémů.

Vstupní předpoklady:

 • Ukončené „Střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Způsob výuky:

 • Přednášky: 48 hodin v šesti vyučovacích dnech.
 • Samostudium: 96 hodin

Závěrečná zkouška:

 • 1. Podmínka ke složení závěrečné zkoušky je absolvování 80% výuky.
 • 2. Závěrečná práce v rozsahu 15 normostran
 • 3. Závěrečná zkouška před zkušební komisí.
 
 

Obsah kurzu:

Kurz je postavený na publikaci Trh s plynem, kterou vydala Asociace Energetických Manažerů v prosinci 2015.

 
 • 01. Zemní plyn jako komodita a jeho specifické vlastnosti
 • 02. Dosavadní vývoj liberalizace trhu se zemním plynem
 • 03. Vniřní trh s plynem podle energetické legislativy EU
 • 04. Plynárenství a jeho právní rámec v ČR
 • 05. Účastníci trhu s plynem a jejich role
 • 06. Organizace obchodu s plynem
 • 07. Obchodování s plynem na organizovaných trzích a dvoustranné obchody
 • 08. Přeprava plynu
 • 09. Mezinárodní koordinace řízení soustav, plánování rozvoje a provozu a dispečerské řízení
 • 10. Skladování plynu
 • 11. Zúčtování odchylek
 • 12. Přepravní a distribuční služby a tarify
 • 13. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu
 • 14. Smlouvy na trhu s plynem
 • 15. Regulace a regulované ceny
 • 16. Měření množství plynu
 • 17. Produkty a ceny na trhu koncových zákazníků
 • 18. Řízení rizik na trhu s plynem
 • 19. Využití a struktura spotřeby plynu v ČR
 • 20. Mezinárodní trh, importní kontrakty a ceny plynu na organizovaných trzích
 • 21. Daně z energií
 • 22. Informační systémy v plynárenství

Trh s plynem

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
21 500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.