Time Management IV. generace

Základní info

Cíl semináře

Cílem kurzu je získat přehled o tom, jak efektivně účastníci tráví svůj čas, uvědomit si vlivy a vlastní možnosti ve vztahu k nakládání s časem a nalézt opatření vedoucí ke zlepšení. Nástroji k tomu jsou stanovování priorit a rozhodování podle nich, účinné zvládání prokrastinace a smysluplné plánování dne. Hlavním cílem je dokázat plnit pracovní úkoly v požadovaném čase a kvalitě s minimem stresu.

Délka semináře

1 den (8 výukových hodin)

Hlavní témata

 

  • Nedostatky práce s časem a jejich dopady
  • Zhodnocení vlastního time managementu
  • Denní snímek, zloději času, prokrastinace
  • Time Management IV. generace
  • Negativní vlivy a příčiny neefektivní organizace času
  • Nastavení cílů jako východisko motivace k jejich plnění (metoda SMART)
  • Efektivní rozdělení priorit a rozhodování se podle priorit
  • Zdroje času a osobní efektivity (plánování, energie a koncentrace, identifikace a využití zdrojů)
  • Současné trendy v time managementu

BLIŽŠÍ POPIS NA STRÁNKÁCH DODAVATELE

 

Time Management IV. generace

Vybraný termín:

 Praha

Cena
6 500 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.