Time management

kurz

Základní info

 

Na rozdíl od plynu, ropy, financí, zboží, fyzické i mentální síly apod. je čas v podstatě jediná komodita či veličina, která nejde akumulovat (hromadit) či přesunout za účelem pozdějšího využití. Proto je nakládání s časem kritickou a klíčovou dovedností.“

 

Cílová skupina

Vedoucí pracovníci

 

Účastníci z tréninku odejdou

·       přesvědčeni, že i oni mohou řídit svůj čas, a ne, že čas ovládá je

·       se základními metodami plánování času

·       s nejvhodnějším jednoduchým a efektivním návodem TM, odpovídající jejich osobnosti

·       s akčním plánem pro nejbližší období upraveným podle skutečných priorit

 

Obsah tréninku (sled kapitol je upřesněn na základě požadavků objednavatele)

 

Kapitoly zasahující více znalosti a postoje

·       Cesty jak ušetřit čas

·       Kde se čas obvykle ztrácí a hledání příčin ztrát

·       Co vše ovlivňuje dobrý či špatný TM (produktivita, efektivita, atmosféra, náklady, fluktuace…)

·       Stres jako následek i příčina špatného TM

·       Přístupy a metody plánování

·       Pohled na čas skrze priority - Eisenhhowerovo okno

·       TM v komunikaci

·       TM v krizových momentech

·       Jak a proč vytvářet časové rezervy

 

Kapitoly zasahující více dovednosti

·       Obvyklá úzká místa TM u účastníků kurzu

·       Práce s informacemi účastníků na základě Eisen. okna

·       Analýza priorit účastníků

·       Zdůvodnění a zpětná vazba v oblasti priorit

·       Možná řešení kritických míst

·       Poučení z úspěšných či neúspěšných momentů v oblasti TM

·       Sestavení funkčního návodu pro každého účastníka, jak řídit svůj čas.

 

Metody

Koučovací otázky, rolové hry, praktické příklady, moderace skupiny, mentoring, zapojování všech účastníků, zpětná vazba na akční plány

 

Forma komplexního modulu

Dvoudenní kurz

Time management

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.