Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi - ON-LINE

Kurzem Vás provede Mgr. Jan Táborský - zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.

Základní info

Výběr z témat:
* slovní zásoba současné češtiny a její změny, významové, gramatické a stylové posuny slov
* počešťování cizích slov, jejich skloňování a časování
* užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus)
* změny vazeb sloves, podstatných a přídavných jmen
* přehledná větná stavba, tzv. nepravé vedlejší věty
* slovosled: variantnost a optimální řešení
* zdroje informací o češtině a jejich limity aj.

Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi - ON-LINE

Vybraný termín:

12.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
1 644 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.