Strategické plánování

kurz

Základní info

Lidé potřebují k životu nejen materiální statky, ale i duchovní hodnoty. Potřebují i v něco věřit, mít určitou perspektivu. Jednotlivci i lidská společnost potřebují program. Nikoli ve smyslu proklamací, vyjadřujících obecné lidské ideály, či naopak nějaký přesně kvantifikovaný finální stav. Jde spíše o obecný směr, obsah a smysl společného usilování. Někde tomuto směřování říkají vize, někde strategická vize nebo strategický plán, jinde mu říkají program organizace… Není důležité, jak se tento dokument jmenuje, ale aby byl. A když je, tak aby byl srozumitelný pro všechny a lidi za ním šli.

Plánujte strategii Vaší organizace za pomoci našeho e-learningového kurzu!

Jak vypadá náš e-learning?

Pro koho je kurz určen:

Pro vedoucí pracovníky, kterým není lhostejná budoucnost jejich organizace. Kteří chtějí dát smysl a směr své organizaci, chtějí plánovat její budoucnost a další rozvoj.


Cíle kurzu

Cílem tohoto modulu je zpracovat si svůj strategický plán na cca 3 roky a rozpracovat jej do plánů operativních. Účastník si uvědomí, proč organizace existuje, kam jde a jak toho dosáhne. Účastník si za pomoci analýzy SWOT definuje strategii pro organizaci kterou řídí.

Strategické plánování

Vybraný termín:

 Středočeský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.