STORYTELLING A IMPROVIZACE

Základní info

Pomocí příběhu můžete přesvědčovat druhé, získat si pozornost i ovlivňovat atmosféru ve firmě.  Udělejte vaše prezentace zajímavé a motivující.


Naučíme Vás, jak vyprávět příběhy a s jejich pomocí ovlivňovat dění. Storytelling je vyprávění příběhů. Lidský mozek lépe přijímá informace v podobě příběhu. Díky příběhům si lépe pamatujeme a chápeme, co a proč se kolem nás děje. Vytvořte příběh, který posluchače zaujme, emočně zasáhne a přiměje k akci.
2 denní interaktivní trénink zaměřený na pravidla storytellingu a tvoření smysluplných sdělení a příběhů vám otevře cestu k lepší komunikaci. 

   

Storytelling, improvizace, efektivní komunikace, vypravěčské postupy, příběh pro sdělení, získání pozornosti, originální prezentace, práce s hlasem, inspirace posluchače, vzbuzování emocí.


 

Absolventi kurzu se naučí, jak

 • efektivně komunikovat s posluchačem při veřejných vystoupeních
 • předávat svá sdělení v podobě příběhu a začleňovat příběhy do prezentací
 • dát informacím smysl, který by holá fakta nikdy dát nemohla
 • zařazovat do svého projevu originální vypravěčské postupy a improvizaci
 • využívat vlastní fantazii a imaginaci
 • získat pozornost posluchačů, zasáhnout jejich emoce, motivovat a inspirovat posluchače k participaci a akci
 • pochopit pravidla přitažlivosti příběhů  

Příběhy a jejich vyprávění jsou staré jak lidstvo samo, a přitom jsme na ně v současné době zapomínáme. Orientujeme se na tvrdá data, abychom nakonec zjistili, že si je druzí nezapamatují nebo je nepochopí. Naučte se umění storytellingu, i když máte pocit, že jste se jako vypravěči nenarodili. Naučte se improvizovat daleko dokonaleji, než to v současné době děláte.
Toto všechno se vám bude hodit, pokud chcete zaujmout druhé a chcete na ně mít pozitivní vliv, prezentujete, obchodujete, čas od času pronášíte proslovy, přednášíte na konferenci atp.

  CÍL 

 

 • Seznámíte se s benefity storytellingu a objevíte, kde všude ho můžete začít využívat 
 • Poznáte, jak si lidský mozek a storytelling rozumí 
 • Naučíte se používat struktury příběhů a podle nich příběhy vyprávět 
 • Vyzkoušíte si improvizaci v praxi a dozvíte se, jak „vařit z vody“ 
 • Vyzkoušíte si probíraná témata v praxi, abyste je mohli začít okamžitě používat

 

  OBSAH

 

 • Kde všude můžete storytelling použít 
 • Benefity příběhů aneb mějte své „story“ vždy po ruce 
 • Mozek a příběhy – využijte fungování lidského mozku 
 • Co dělá dobrý příběh lepším 
 • Struktura příběhů – poučme se od Pixaru 
 • Humor v příbězích – jak na něj, jak ho využít, aby měl správný dopad 
 • Zaměření na publikum a jak ho do příběhů vtáhnout – příběhy nevyprávíme kvůli sobě, ale kvůli druhým 
 • Improvizace v každodenním životě – každodenně improvizujeme, aniž jsme si toho vědomi  
   

 

 METODY

Komentovaný výklad, převaha cvičení - nácvik vyprávění, trénink improvizace

 

Kdy je vhodné storytelling využít?

- při prezentaci
- při prosazování nápadů u nadřízených a kolegů
- při motivaci podřízených

Komu je určeno?
Vhodné pro manažery, obchodníky, teamleadery, prezentující, personalisty, marketéry a ty, kteří jsou v kontaktu s lidmi, jež chtějí motivovat a přimět k akci.

V čem pomůže vám:

MANAŽEŘI

Získejte lidi pro své myšlenky, inspirujte je ke změně postojů či k netradičním řešením složitých situací.

MARKETING A PR

Storytelling výrazně pomáhá marketingu, kdy se pomocí vyprávění příběhu mohou zákazníci lépe ztotožnit se značkou. Daleko raději se člověk stane příznivcem produktu, k němuž se váže nějaká emotivní linka. 

OBCHODNÍCI

Budete-li vyprávět příběh, lidé si mnohem lépe zapamatují, kdo jste, co nabízíte a proč to nabízíte.
 

PREZENTUJÍCÍ, UČITELÉ, MODERÁTOŘI

Storytelling je skvělý nástroj, když chcete prezentovat bez slidů. Vytvořte příběh, který posluchače zaujme, emočně zasáhne a přiměje k akci.Prezentujete nabídky, strategie, projekty, sdělujete informace a reporty? Oživte svá sdělení vyprávěním poutavých příběhů, naučte se, jak začlenit příběhy do prezentace a snáze své posluchače motivovat a přimět k jednání.

______________________________________________________________
 

2 denní kurz - základy + pokročilí (konání cca 1x do roka)

1. den - základní dovednosti

 • Přínos storytellingu
 • Využívání příběhů při sděleních a prezentacích
 • Jak inspirovat a motivovat druhé a usměrnit skupinová rozhodnutí
 • Jak tvořit vlastní příběhy – praktické nácviky​
  • kde hledat vhodné příběhy, metafory, analogie pro svou praxi
  •  sestavení vlastního příběhu
  •  umění improvizace 
  •  příběhy z prostředí businessu – proč jsou působivé
 • Jak stručně sdělit příběh – praktické nácviky
  • výběr a formulace myšlenek, které zaujmou 
  • práce s hlasem – modulace hlasu, pauzy
  • neverbální komunikace – gesta, mimika 
  • práce s pointou
  • nácvik vyprávění příběhu, rozbor a zpětná vazba

______________________________________________________________________

 

2. den - pokročilé dovednosti

 • Tvorba osobního příběhu
 • K-A-V-A  
  • Kontext - Akce - Výsledek - A co z toho?
 • Složitější užitečná struktura (rozšíření struktury K-A-V-A)
  • drama - detail
  • techniky a cvičení na dynamiku projevu
  • zapojení publika
  • spolupráce a souhra v komunikaci
  • kreativita 
  • emoce v příběhu
  • typologie posluchače
 • Nácvik vyprávění příběhu, rozbor a zpětná vazba

Termín

dle dohody se zájemci

Metody

Všechny dovednosti si účastníci kurzu osvojují formou storytellingu, tedy vyprávění na základě příběhů, které si sami vytvoří, s využítím prvků stand-up a improvizace. Kurz je realizován jak formou samostatné práce, tak i interakcí ve dvojicích či skupinách -  vytváření a vyprávění příběhů, práce s hlasem, mimikou a gesty, zdokonalení prezentačních dovedností. Účastníci kurzu probírají společně téma a možnosti příběhu a dostává se jim tak možnosti vzájemně se podporovat a inspirovat. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hodnocení účastníků

STORYTELLING A IMPROVIZACE

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.