Stavební a technická správa majetku

Základní info

Popis kurzu

Pasportizace, údržba a obnova, životnost a opotřebení. Orientační oceňování stavebních prací.

Obsah kurzu

Seminář je součástí rekvalifikačního kurzu Správa majetku a provoz budov. Vzhledem k zájmu o účast na jednotlivých seminářích, je možnost se zúčasnit pouze Vámi vybraných seminářů v tomto kurzu.


Stručný obsah

Stavební vs. Technická správa majetku

Stavba jako pojem

Metodika  analýzy stavu budovy

Poruchy a vady

Stavebně technický průzkum

Analytický list

Plány údržby, oprav a investic

Finanční plánování nákladů na údržbu a obnovu

Operativní úroveň

Dokumentace o provedené údržbě

Technický dozor stavebníka (investora)

Technická údržba

Technická zařízení budov

Revize a právní předpisy a normy

Povinnosti provozovatelů vyhrazených technických zařízení

Průvodní a provozní dokumentace

Provozní dokumentace u TZB

Plán revizí a kontrol na VTZ

Podklady pro plánování stavební údržby

Věcné plánování v BIMu

Časové plánování v BIMu

Finanční plánování v BIMu

Plánování technické údržby

Stavební a technická správa majetku

Vybraný termín:

12.4.2024  Moravskoslezský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.