SIX SIGMA - FILOZOFIA A NÁSTROJE ZVÝŠENIA SCHOPNOSTI KONKURENCIE

Základní info

Cieľ kurzu:

Získanie schopnosti zavádzať do praxe metodiku plánovania zlepšovania kvality a efektívnosti procesov, stanovení plánov zlepšovania kvality a efektívnosti podnikových procesov.

Kurz je určený pre manažment, vedúcich a odborných pracovníkov organizácie.

Obsah a štruktúra kurzu:

1. Dôvody pre aplikáciu „Six Sigma“

 • Prípadové štúdie
 • Prínosy „Six Sigma“ („business case“).
 • Vzťah k ostatným manažérskym systémom.

2. Výber a definovanie projektov – plán zvyšovania výkonnosti procesov

 • Popis procesu a jeho zákazníkov.
 • Identifikácia požiadaviek zákazníkov (VOC) a ich meranie.
 • Určenie kritických faktorov úspechu.
 • Matica kritických faktorov a procesov, ktoré vedú k ich dosiahnutiu (X-Y).
 • Porovnanie súčasnej výkonnosti s najlepšími.
 • Výber „Six Sigma“ projektov.

3. Zlepšovanie procesov metódou „Six Sigma“. Metodika a nástroje „DMAIC“

 • Nástroje definovania problémov a procesov. SIPOC. Meranie procesov.
 • Analýza kľúčových príčin problémov. Nástroje pre rôzne typy procesov.
 • Návrhy a výber nápravných opatrení. Meranie ekonomických prínosov projektov.
 • Riadenie procesu. Štandardy a postupy. Hodnotenie kvality a efektívnosti.

4. Program implementácie „Six Sigma“ v organizácii. Projetky „Six Sigma“. Hodnotenie prínosov

 • Tréning a úlohy "Black Belts“, "Green Belts“ a ostatných zainteresovaných.
 • Výber, vedenie a hodnotenie „Six Sigma“ projektov.
 • Integrácia s manažerskými systémami firmy.

5.Praktické skúsenosti z aplikácie metód a nástrojov Six Sigma vo firmách v oblasti výroby a služieb.

Viac informácií nájdete na www.fbe.sk.

SIX SIGMA - FILOZOFIA A NÁSTROJE ZVÝŠENIA SCHOPNOSTI KONKURENCIE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.