SEBEPREZENTACE - jak se umět "prodat", jak prezentovat sebe a své výsledky

Základní info

Umíte se dostatečně prosadit, přesvědčit o svých kvalitách? Nepokulhává vaše sebeprezenatce za vašimi schopnostmi - nebrzdí vaši kariéru?
Mnohdy nestačí umět a znát, důležité je umět se „prodat". 


CÍL

trénink je zaměřen na získání dovedností správné sebeprezentace z hlediska osobního i pracovního rozvoje.

Absolventi kurzu:

 

 • zdokonalí se v technikách sebeprezentace
 • dozví se, jak přesvědčit o svých kvalitách a odborné způsobilosti
 • získají větší jistotu a sebevědomí
 • naučí se jasně prezentovat své myšlenky a názory
 • ​pochopí, jak budovat pozitivní 1. dojem a vzbudit zájem o svoji osobu

 

 OBSAH

 • Sebehodnocení - osobní silné a slabé stránky 
 • Jak si připravit osobní medailonek, sebeprezentaci, představení?
 • Jak vystoupit na důležité akci, meetingu, konferenci?
 • Jak budovat osobní značku  
 • Jak efektivně prezentovat vlastní úspěchy a výsledky
 • Přesvědčivé formulace myšlenek
 • Víte, co je "elevator speech"? Představte sebe a svou práci efektivně ve 3 minutách.
 • Rétorika a kultura projevu
 • Vaše řeč a hlas o Vás hodně napoví - důležitost mluveného projevu a práce s hlasem
 • Neverbální komunikace jako důležitý prvek 1. dojmu
 • Small talk
 • Trénink modelových situací - představení se, pracovní pohovor, konkurz, sebeprezentace před nadřízeným, kolegy, komisí, publikem, zákazníkem apod.

 

METODY

Praktický trénink, komentovaný výklad a diskuse, testy a dotazníky, stručné teoretické základy se prakticky nacvičují a trénují v modelových situacích:.

Každý účastník tréninku získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.

Poznámka: kurzovné obsahuje pracovní a studijní materiály, psací potřeby, celodenní občerstvení (coffee break, oběd), nahrávky z videotréninku, certifikát o absolvování kurzu.   

ROZSAH

1 den, 8 vyuč. hod.
9.4.2018  (9,00 - 16,30 hod.)

SEBEPREZENTACE - jak se umět "prodat", jak prezentovat sebe a své výsledky

Vybraný termín:

 Praha

Cena
3 950 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.