SEBEPOZNÁNÍ, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A ROZVOJ SEBEREFLEXE

Základní info

Styly chování - workshop na rozvoj sebereflexe, který vás naučí vidět se očima druhých a ukáže vám silné a slabé stránky vašeho chování.


SMYSL
Získat větší citlivost při komunikaci s jinými lidmi, rozpoznat vlastní styl chování. Účastníci dostávají podněty pro rozvinutí zdravé sebereflexe.
Workshop vás naučí uvažovat o svém jednání, které může posunout efektivitu týmu.

CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé, kteří chtějí poznat užitečnost svých návyků na úrovni myšlení a chování a mají chuť se zapojit do zlepšování týmové spolupráce.

FORMA 
Nejedná se o běžné školení, ale o sebezkušenostní workshop postavený na metodě Synergogy ► podrobněji o metodě
Většinu času tráví účastníci v týmech plněním zadaných aktivit a zkoumáním svého chování.
Silné zážitky pak motivují k nalezení lepšího způsobu spolupráce. Ponaučení i silná motivace k rozvoji vzniká z vnitřních zdrojů týmů.

PŘÍNOSY PRO ÚČASTNÍKY 
Absolventi workshopu jsou připraveni podporovat svůj tým, protože: 

 • porozumí vlivu různých stylů chování na pracovní prostředí 
 • rozvinou sebereflexi a pojmenují si své silné i slabé stránky v týmové spolupráci  
 • zažijí poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby mezi všemi členy týmu 
 • sami hledají konkrétní odpovědi na to, jak by mohli být pro výsledky týmu užitečnější

OBSAH 

1. Samostatná domácí příprava 

Studium textu o stylech chování, které jsou běžně rozšířené v každé větší skupině lidí.
Styly jsou dány typickými motivacemi lidí a mají předvídatelné dopady na pracovní vztahy a výkonnost
 

2. Workshop

 • diskuse o tom, jak účastníci rozumí stylům chování
 • trénink vztahových dovedností: 
 1. vyvíjení iniciativy
 2. získávání informací
 3. zastávání stanovisek
 4. rozhodování
 5. zužitkování neshod
 • měření dosažených výsledků a reflexe pro zužitkování poznatků v další práci 
 • měření schopnosti dosahovat synergie v týmu, když účastníci zapojí své nynější pracovní návyky  
 • nácvik rozpoznání stylů chování za pomoci hraného filmu 
 • výjimečně intenzivní osobní zpětná vazba 
 • individuální plány, jak každý může ihned začít zvyšovat kvalitu spolupráce v praxi.

METODY
Sebezkušenostní zážitkový workshop, který se nepodobá žádnému školení.  Workshopem provází certifikovaný facilitátor s licencí.
Výhodou je, že teoretické znalosti nastudují účastníci již před samotným workshopem, kde se již pracovní čas věnuje praktickému nácviku, resp. plnění týmových i individuálních aktivit, které zadává a koordinuje facilitátor.
Výstupy: každý účastník si odnáší otevřenou hlubokou zpětnou vazbu od kolegů a plánuje svůj další rozvoj na základě poznatků z workshopu.

POČET ÚČASTNÍKŮ Workshop se uskuteční pro minimálně 5 osob, maximální kapacita 12 osob (2 týmy) LEKTORKA

Lenka Jedličková - certifikovaná facilitátorka, lektorka a koučka

Kurzovné obsahuje originální písemné studijní podklady na míru pro přípravu na workshop, pracovní materiály, workshop s certifikovaným facilitátorem, pronájem školících prostor a občerstvení. 

SEBEPOZNÁNÍ, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A ROZVOJ SEBEREFLEXE

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.