Rozvrhnutie pracovného času vrátane osobitnej úpravy formou Flexikonta

seminář

Základní info

Jedná sa o intenzívny jednodenný seminár určený primárne personalistom spoločností a vedúcim pracovníkom.

Cieľ semináru:

Vedieť sa v období hospodárskej krízy orientovať v zmenách a úpravách pracovného času vrátane osobitnej úpravy formou Flexikonta.

Obsahová náplň:

 1. Možnosti využitia rozvrhnutia pracovného času v období krízy. Povinnosti zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka prá­ce.
 2. Maximálna dĺžka pracovného času.
 3. Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času - princípy a podmienky, evidencia pracovného času, práca nadčas.
 4. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi, evidencia pracovného času, práca nadčas.
 5. Poskytnutie nepretržitého denného a týždenného odpočinku. Nariadenie práce nadčas, pracovná pohotovosť.
 6. Čerpanie dovolenky v prípade nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a práca vo sviatok.
 7. Pružný pracovný čas, princípy a možnosti stanovenia základného pracovného času a voliteľného pracovného času. Práca nadčas pri pružnom pracovnom čase.
 8. Rozvrhnutie pružného pracovného času na dlhšie časové obdobie a s možnosťou čerpania „nadpracovaného" pracovného času zo strany zamestnancov - osobitný režim.
 9. Prekážky v práci v pružnom pracovnom čase.
 10. Rozvrhnutie pracovného času pri pracovnom pomere na kratší čas, práca nadčas, čerpanie dovolenky.
 11. Flexikonto ako osobitná forma rozvrhnutia pracovného času podľa zákona č.49/2009 Z. z.

 

Rozvrhnutie pracovného času vrátane osobitnej úpravy formou Flexikonta

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
170 Euro + 19% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.