Řízení rizik a manažerské rozhodován - in-house (1 den)

Základní info

Seminář je zaměřen na základy řízení rizik a následně metody manažerského rozhodování ve vztahu k rizikům a dostupným informacím, tedy rozhodování za nejistoty, rizika a jistoty, respektive vícekriteriální rozhodování.

Rozumět metodice vícekriteriálního rozhodování pomáhá zodpovědným osobám zvolit optimální řešení rozhodovacího problému a volbu racionálně zdůvodnit. Zároveň v případě, následného neúspěchu prokázat, že v dané době bylo vybráno transparentně optimální řešení. Porozumění těmto metodám je důležité i z pohledu podávání nabídek, kde je nutné vnímat limity a omezení těchto metod.

 

PRO KOHO JE URČEN: 

Pracovníky, kteří musí prokazovat racionalitu svých rozhodnutí, manažerům, kteří připravují a řídí projekty a zaměstnancům připravující výběrová řízení.

 

ČAS: 1denní seminář od 08:30 - do 16:00

POŽADAVKYbez podmínek

MÍSTO: dle požadavku objednavatele nebo v provozovně ELUKA s platným servisem

PROVOZOVNA: ELUKA, Písecká 904, 386 01 Strakonice (vedle Mountfieldu)

 

DALŠÍ INFORMACE: 

LEKTOR JE ZKUŠENÝM ODBORNÍKEM – KAPACITY OMEZENY – NEVÁHEJTE

Všechny rezervace jsou nejdříve ověřeny z hlediska dostupnosti. Faktura je vystavena až v případě skutečné realizace semináře.

Řízení rizik a manažerské rozhodován - in-house (1 den)

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.