Řízení

kurz

Základní info

Chování mezinárodních organizací

Účelem tohoto kursu je prohloubit studentovu schopnost porozumět specifice a hlavním charakteristikám chování jednotlivců ve firmě, a to jak jednotlivců samotných, tak jednotlivců ve skupině. Studenti po absolvování tohoto modulu musí rozpoznat, roztřídit a ohodnotit, jak jednotlivec chápe hodnoty, postoje, charakter a emoce. Objeví a pochopí různé teorie motivace a porozumí základům skupinového chování a mechanismu týmové práce.

Vyučující lektor: ISG Paříž, 20 vyučujících hodin

 

 

Jednání a řešení konfliktů

Seminář o jednání je program věnovaný zlepšení procesu dosažení dohody mezi jednotlivci, organizacemi a národy. Jeho základem je to, že konflikt, který je řešen špatně, škodí zdrojům i vztahům. Konflikt, který je řešen dobře, může být impulsem pro růst, konstruktivní změny a vzájemný prospěch. Cílem semináře je objevit a vyvinout účinný způsob řešení neshod.

Vyučující lektor: zajišťuje IMPS a.s., 20 vyučujících hodin

 

 

Obchodní strategie a rozhodováni I. a II. (nejdůležitější kursy)

Záměrem je porozumět povaze a důležitosti strategie v mezinárodním obchodním světě dnes a zítra. Tento kurs popisuje: dopad globalizace na strategické řízení dnes a zítra, velké myšlenky strategického řízení včera, dnes a zítra, strategické analýzy a strategické volby.

Vyučující lektor: ISG Paříž, 40 vyučujících hodin

 

 

Vedení podnikání

Studenti budou vystavení různým podnikatelským aktivitám ze současnosti s použitím případových studií. Studenti se budou učit určovat, jaké vyhlídky na úspěch mají nové podniky, jakož i okolnosti, které růstu brání. Do konce kursu by studenti měli být schopni analyzovat nové podnikatelské aktivity a určit důležité faktory, které pomohou přispět k jejich zdaru nebo nezdaru. Studenti se budou učit o obchodních plánech a o tom, jak obchodní plán může přispět k úspěchu nové podnikatelské aktivity.

Vyučující lektor: zajišťuje IMPS a.s., 20 vyučujících hodin

 

 

Logistika a řízení provozu

21. století vyžaduje, aby úspěšné obchodní akce se „hbitě“ přizpůsobovaly rychlým technologickým změnám a zvýšeným očekáváním zákazníků, jak v tuzemsku, tak v mezinárodním měřítku. Vliv internetu, elektronického obchodování a dodavatelských řetězců je obrovský. Témata projednávaná v tomto kursu zahrnují logistické strategie, strategická seskupení, strategie využití vnějších dodavatelů (outsourcing), řízení zásob na skladě a hodnoty uznávané zákazníky. Důraz je kladen na začlenění součástí zásobovacího řetězce do koordinovaného systému místních i globálních firem, což snižuje náklady na provoz systému a zvyšuje úroveň poskytovaných služeb

Vyučující lektor: zajišťuje IMPS a.s., 20 vyučujících hodin

Řízení

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.