Řízení a vedení projektového týmu

kurz

Základní info

Účastníci kurzu si osvojí principy efektivního fungování týmu. Dozví se, jak sestavit a vést projektový tým tak, aby maximálně podporovali synergii týmu a tím i jeho efektivní fungování.

Co se naučíte?

 • Naučit se sestavit projektový tým a koordinovat jeho práci
 • Osvojit si znalosti účinných metod a nástrojů týmové práce a řízení lidí v rámci projektu
 • Naučit se, jak pracovat s týmem v jednotlivých fázích jeho vývoje, jaký styl komunikace, vedení a motivace v těchto fázích používat

Obsah kurzu

 • Definice projektu z hlediska organizace týmové práce
  - různé způsoby organizace projektu
  - rozsah kompetencí projektového manažera, role, pravomoci, odpovědnosti
 • Tvorba týmu, organizace týmové práce
  - zvláštnosti projektového týmu
  - dynamika projektového týmu
  - výběr vhodných členů týmu, kompetence, podřízenost
  - definování úkolů a rolí, delegování
  - odstranění komunikačních bariér
 • Vedení projektového týmu
  - metody a nástroje týmové práce
  - komunikace v týmu
  - hodnocení výkonů
  - motivace k týmovému výkonu
  - práce s rizikovým chováním ve skupině

Délka

2 dny

Řízení a vedení projektového týmu

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.